Till alla som uppskattar vårt arbete mot fiskodlingens övergödning!

 

 Logganummerett

RHK behöver din hjälp för att klara sina uppgifter. Utan medlemsavgifter har vi drivit vår verksamhet sedan starten 2013. Det har lyckats tack vare mångas positiva medverkan! Vi har därför kunnat bedriva ett utåtriktat opinionsarbete. Deltagande i den statliga utredningen om vattenbruk. Samtliga vattenbrukskonferenser sedan vi bildades. Den sista var 5-6 dec. 2017 i Göteborg. En konferens enbart avsedd att komplettera kunskapsunderlaget för fiskodling i öppna kassar. Absolut den första i sitt slag! RHK:s bidrag till arrangörerna efter konferensen, det var Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten, var 40 sidor text med vår samlade kunskap från kampen mot miljömarodörerna, alltså de som odlar fisk i öppna kassar. Resultatet av deras verksamhet utanför centrala delen av Höga Kusten är över 100 km allvarligt övergödda fastlandsstränder. Öarna är inte inräknade. Utan sanering, kostnadsberäknad till 250 miljoner, kommer hudkontakt med detta kustvatten att under 30 år framåt kunna innebära allvarliga risker för livshotande leverskador, ALS och alzheimer.

Det är RHK:s viktigaste uppgift de närmaste åren att få till stånd en sanering på vattenbrukarnas bekostnad. Dessa förnekar att övergödningen är deras fel. När saneringen ska genomföras efter avslutad fiskodling, enligt den tidpunkt som Mark- och miljööverdomstolen bestämt, det är 2020-03-13, kommer de att helt sakna tillgångar. Enda möjligheten är att redan nu via domstolsbeslut tvinga dem att fondera pengar. Alternativet är att vi skattebetalare får stå för notan.

Vems är ansvaret för att vårt område saneras? RHK har frågat Länsstyrelsen i Västernorrland vid två tillfällen. Svaret var varje gång det samma: Saneringen är en uppgift för de berörda kommunerna Kramfors och Örnsköldsvik. Sommaren 2016 bad vi Länsstyrelsen att hjälpa oss dokumentera övergödningen. Svaret blev nej. För kanske tre månader sedan anhöll vi om ett litet ekonomiskt bidrag för vår verksamhet. Vi föreslog dessutom att både de och Landstinget borde honorera Pekka Nygård för hans banbrytande insatser för utvecklingen av aquaponi. Vi har ännu inte fått något skriftligt svar från någon av dessa två myndigheter. På RHK:s förfrågan till länsstyrelsen gavs beskedet per telefon nyligen av ansvarig handläggare: Vi kan inte lämna bidrag för att en förening ska åka på konferenser, inte heller för att de deltar i utdelandet av ett miljöpris…

 Utifrån den insats som RHK har gjort för att värna vår kustmiljö är det tydligt att Länsstyrelsen upplever vår verksamhet som besvärande. Orsaken kan vara att vi gjort processen med den nödvändiga saneringen helt öppen. Det kan också vara det faktum att Länsstyrelsen under förhandlingarna med Mark- och miljööverdomstolen via sin tjänsteman önskade tillåta Nordic Trout Sweden AB att fortsätta sin verksamhet med en näst intill lika stor produktion som tidigare. Att föregående landshövding uttalat sin negativa inställning till fiskodlingar i öppna kassar, detta efter att ha lyssnat på vår information, hade absolut ingen betydelse för myndighetens ställningstagande.

Om Landstinget är bara att säga att de inte vill lyssna på vår information. RHK hade uppfattningen att de var ansvariga även för den förebyggande hälsovården. Det förefaller som så inte är fallet.

För första gången är RHK delaktiga i utdelandet av ett miljöpris. Vi är det tillsammans med Save the Baltic Salmon. Deras pris ”Water Award” går i år till Pecka Nygård, kreatören av Europas största aquaponianläggning. Han började som fiskodlare med öppen kassodling. Han avbröt verksamheten när han såg hur stränderna övergöddes. Under 20 år utvecklade han sedan tekniken i sitt hobbyväxthus. Han om någon är värd att honoreras!

Därför har RHK beslutat att för första gången delta tillsammans med Save the Baltic Salmon och dessutom förstärka deras vandringspris med 20 000. RHK är redan sponsrade av Sveriges Lantbruksuniversitet med halva prissumman. Priset kommer att delas ut på Sportfiskemässan i Stockholm 16-18 mars 2018. Vi gör det eftersom detta pris i år berör Västernorrland och eftersom Pekka Nygård har agerat föredömligt när det gäller att värna vår vattenmiljö! Vi kan då lyfta fram honom som ett föredöme för alla som känner ansvar och ett föredöme dessutom för alla som försvarar sin rätt till rena vatten för både sig själva och framtida generationer. För att inte tala om den globala betydelse som tekniken med aquaponi kan innebära för miljövänlig produktion av fisk och grönsaker i framtiden.

Därför vädjar RHK till var och en av er! Får vi på detta sätt in mellan 10-15 000 via små, frivilliga bidrag kan vi fortsätta med samma inriktning av vår verksamhet! Vi behöver väcka en stark opinion för nödvändigheten av att vårt område saneras. Dessutom kunna skicka en tydlig signal till alla fiskodlare med omodern teknik att det är dags att tänka om på samma sätt som Pekka Nygård gjorde för 20 år sedan.

Alla våra medlemmar kommer att få samma information som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten. Alla övriga kommer att kunna ta del av den på vår FB-sida och på Save the Baltics blogg.

RHK:s bankgironummer är 184-0040

RHK:s swishnummer är 1233444122

Tala gärna om vem Du är när Du skickar ditt bidrag!

 En förening som tar emot bidrag från myndigheter är satt i skuld. Med en gemensam insats kan vi därför stå rakryggade och med frimodighet framföra vårt budskap till både dessa och övriga makthavare i vårt samhälle…

Med vänlig hälsning till er alla!

Nils-Erik Vigren för RHK

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.