Mer lax – mycket mer löss

laxlus

Norge: Veterinärinstitutet, i samarbete med forskningsinstitutet UNI Research Miljø, har nu kommit ut med en vetenskaplig publikation av en omfattande modell för spridning av laxlöss och påverkan på vildfisk. Så här skriver de i ett nyhetsmeddelande:

Närings- och fiskeridepartementet har infört ”trafikljussystemet” för tillväxt inom vattenbruks­industrin. Kusten är uppdelad i 13 produktionsområden och ytterligare tillväxt kommer att baseras på miljöhållbarhet.

– Veterinärinstitutet och andra forskargrupper bidrar med kunskapsbasen för de politiska besluten, skriver de i meddelandet.

Värdena är baserade på riskbedömningar av den förväntade smittan av havslöss på vild lax under utvandringen från älven till havet, och dödlighet till följd av smittan, för alla laxälvar från söder till norr. Varje vecka räknar fiskodlarna lössen på fisken i anläggningarna och rapporterar till myndigheterna.

Smittesspridningsmodell
Med antalet löss och antalet fisk och temperatur beräknar vi hur många lusägg som produceras dagligen på odlingarna. Efter att äggen kläcks sprids luslarverna med tidvatten och strömmar. Vi använder en erfarenhetsbaserad modell för spridningen från vattenbruken. Här kommer de högsta luskoncentrationerna att hittas nära källan, för att sedan minska med avståndet till källan. När vi summerar detta för alla anläggningar får vi smittospridningen för hela kusten.

Infektionsspridningsmodellen uppdateras varje vecka på nätet på luskartan. Lokalt påverkas lusmängder och spridning av smittan på hur tätt fiskodlingarna ligger och hur mycket fisk de har.
http://apps.vetinst.no/lusekart/

– Här har vi kärnan till problemet med havslöss i odlingarna där ökande täthet av odlad fisk ger större smittospridningseffekter per fisk och därmed accelererar smittspridningen, skriver Veterinærinstituttet.

Bra tider för laxlöss
Mängderna av odlad lax har alltså skapat onaturligt goda levnadsvillkor för löss och ökning av mängden fisk leder till ökad miljöpåverkan i form av lössmitta. Vildlaxen vandrar ut mot sitt tillväxtområde i havet på våren. Detta sammanfaller med låga nivåer av löss på grund av låg vattentemperatur vid denna tidpunkt. Fisk som vandrar sent eller spenderar lång tid genom långa fjordsystem innan de når fiskodlingsområdena kommer därför att utsättas för större smitta av laxlöss.
Förhållandet mellan lusangrepp och smittospridning får vi från lusantal på laboratoriefisk  i burar på samma plats vid samma tid, med försök utförda av ”Övervakningsprogrammet för havslöss på vildlax” under överinseende av Mattilsynet (norska Livsmedelsverket).

Smittospridningsmodellen har en god förmåga att förutsäga dessa tal. För att beräkna dödligheten använder vi gränsvärden för hur mycket löss som laxen klarar av vid infektionstester. Flera förutsättningar för riskberäkningarna är osäkra, till exempel andelen vild lax som dör av laxlöss. Samtidigt är effekten av de osäkra antagandena testad.

Jämförelser av risker mellan produktionsområden eller olika år visar emellertid verkliga skillnader och att riskberäkningarna är användbara i samband med trafikljussystemet.

Läs den vetenskapliga publikationen  HÄR   (engelsk)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755436517301652

Källa: Ilaks.no,2018-01-24,  Veterinærinstituttet Norge, översättning Lena Hjärpne

https://kyst.no/nyheter/mer-laks-mye-mer-lus/

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.