Friskt gott vatten

Friskt vatten har inga advokater eller försvarare, vi föds i vattnet, vi dricker det, vår mat simmar i det, ändå väljer vi att blunda för de som händer världen över. I vattnet simmar vår avföring våra mediciner gifter och industrisopor, kemikalier mm. I snitt använder vi 160 liter vatten per person och dygn. I Sverige skyddas vattenkraft och dammar från 1918 års lagar.. Vattenlagens fullständigande. Genom den under år 1918 av statsmakterna beslutade vattenlagen hade grunden lagts till en genomgripande omgestaltning av vår vattenrätt.

vatten_header-1200x550

En droppe i havet är ett idiomatiskt uttryck som kan indikera om något som gör väldigt lite skillnad i ett större sammanhang. Om man till exempel själv sorterar sopor men få andra gör det, kan ens egna insatser kännas som en droppe i havet.

Fiskar dör som flugor läs mer:

Andra uttryck med samma innebörd är som en fis i rymden, piss i havet, piss i Mississippi, piss i Vättern eller flugskit i kosmos.
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vattenverken i Sverige garanterar att vi har tillgång till friskt dricksvatten i kranen.Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel. Vi har tillgång till det dygnet runt direkt i kranen. Det är gott, hälsosamt, lokalproducerat och kostar bara 4 öre per liter. I priset ingår även skydd av vattentäkter, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

FN: Jordbruket kan vara över om 60 år

Ett ämne som är miljöfarligt kan redan i låga halter ge oönskade effekter på ekosystem och människor. Vissa miljöfarliga ämnen vars användning redan begränsats av miljö- och hälsoskäl förekommer fortfarande i miljön i skadligt höga halter.
Effekter av miljöfarliga ämnen
När miljöfarliga ämnen kommer ut i naturen kan effekterna vara akuta och dramatiska och orsaka massdöd av exempelvis fisk och fåglar.

Kemikalier läs mer:

Mindre dramatiska effekter, men som på sikt kan orsaka allvarliga störningar benämns ofta som kroniska effekter. Det kan till exempel innebära att reproduktion, utveckling och beteende hos olika organismer störs.

Var kommer miljöfarliga ämnen från?
De kan släppas ut från punktkällor, till exempel industrier och avfallsdeponier, eller som diffusa utsläpp. Exempel på diffusa utsläpp är läckage från båtar målade med giftig bottenfärg och urlakning av ämnen från asfalt och luftnedfall.

Vissa miljöfarliga ämnen är grundämnen som förekommer naturligt i miljön, till exempel i berggrunden. Ämnen som vi ofta betraktar som gifter, exempelvis koppar och zink, är i låga koncentrationer livsnödvändiga för många organismer.

En del bekämpningsmedel som varit förbjudna i Sverige under en lång tid kan komma hit via luften från andra länder. De kan sedan bli kvar i vår natur på grund av vårt kyliga klimat som gör att de inte omvandlas till gas och försvinner upp i luften igen.

Vatten

Dioxiner och PCB

Dioxiner är ett samlingsnamn för en mängd kemikalier vars molekyler har en liknande struktur och verkar på ett liknande sätt i människokroppen.

PCB är en industrikemikalie som förbjöds redan på 1970-talet, men eftersom det är en stabil molekyl så är den svår att bryta ner och finns fortfarande kvar i miljön.

Snart mer plast än fisk:läs mer

Dioxiner och PCB är fettlösliga och kan finnas i köttet från fet fisk som är fångad i bland annat Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern

Kvicksilver är ett grundämne som inte kan brytas ner och är farligt för både för människa och miljö. Tidigare användes kvicksilver bland annat i termometrar och inom tandvården, men det är nu förbjudet i Sverige. Utsläpp av kvicksilver i Sverige har därför minskat kraftigt, men det kommer fortfarande ut i miljön från exempelvis krematorier och avfallsanläggningar.

Eftersom kvicksilver kan spridas långa sträckor med hjälp av vinden innan det faller ner i mark och vatten så är mängden kvicksilver i den svenska naturen fortfarande stor.

Hos arter som befinner sig högt upp i näringskedjan är koncentrationen av kvicksilver högst, och vad gäller vattenlevande arter är det främst insjöfisk som kan ha höga halter av kvicksilver i sig.

23 000 tunnor kvicksilver på botten

Kan en av orsakerna till ALS finnas i cyanobakterier, som förr kallades blå-gröna alger? Och kan en bromsmedicin finnas i kosten. Det är något som forskaren Paul Cox försöker ta reda på.
Cyanobakterier bildas vid övergödning, bland annat vid fiskodlingar i öppna vatten.

Han söker orsaken bakom ALS – i algblomning

Fiskodling läs mer:

Om du mot förmodan fortfarande tvekar att verka för våra vatten så tror jag nog du inser nu att du måste göra något. Läs mer

Ps, gå med i vår facebook och dela inläggen vi gör. De är också en gärning som ej kostar något. Klicka på facebook. Ha en bra dag Kenneth

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.