Reflektioner utifrån skrämmande uppgifter om fiskodling i Skottland

Logganummerett

Den skrämmande läsningen om hur mycket fisk som slängs i fiskodlingarna i Skottland har fått Nils-Erik Vigren, föreningen Rädda Höga Kusten, att skriva ner sina reflektioner kring detta!

Med omodern teknik, öppna kassar som orenat släpper ut allt avfall i havet, producerade Skottland nästan 163 000 ton lax förra året. Av den totala kvantiteten tvingades de kassera/destruera 22 000 ton. Orsak: sjukdomar, laxlus mm. Föreställ dig en flock med uppskattningsvis 30 000 medelstora dikor! Då får Du en ungefärlig uppfattning om den mängden fisk. Samma förhållanden råder i Norge om än i mycket större skala. De producerar över en miljon ton.
(Du kan läsa hela artikeln från Herald Scotland nedan)

Frånvaron av åtgärder från alla regeringar i länder där fisk odlas i öppna kassar är en katastrof för den marina miljön. Norges och Skottlands regeringar ligger i tätposition i denna suspekta europeiska liga. Sveriges regering är än så länge inget undantag. Tyvärr. Tack och lov att vi spelar i den allra lägsta divisionen! Produktionen pendlar mellan 12-14 000 ton.

Ljuset i mörkret är än så länge domen från MMÖD, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Den innebär att hela kvantiteten utanför Höga Kusten på 2 400 ton ska vara avvecklad senast 200313. På grund av övergödning måste sedan, av bl.a. allvarliga hälsoskäl, minst 100 km stränder saneras. Beräknad kostnad 250 miljoner kr. Svensk lag, i det här fallet Miljöbalken, är mycket klar på den punkten. Den som förorenar ska städa upp efter sig.

Det numera finlandsägda företaget heter i dag Nordic Trout Sweden AB. Tidigare var det ålandsägt under annat namn. VD har hela tiden varit ålänningen Olof Karlsson. Som bekant kom de hit till Sverige när Ålands landskapsregerings beslut om en succesiv avveckling av den allvarligt övergödande tekniken med fiskodling i öppna kassar började bli kännbar. Det var i början av Alliansregeringens tid.

Nu förefaller det som om företaget förbereder en avveckling av sin svenska verksamhet. Det kan vara ett första steg för att kringgå kostnaden för en sanering? Företaget har nämligen sålt sin andel på 2/3 av fiskodlingen i Ströms Vattudal om 3 200 ton. (1/3 har ägts av Sten-Åke Karlsson). Köpare av hela anläggningen är ett stort norskt fiskodlingsföretag. Omsättning 2016 var 125 miljoner. Vinst före skatt 32 miljoner.

   En del av vad vi kan göra för att värna vår framtida marina miljö och hälsa?

1. Alla miljöorganisationer inklusive Rädda Höga Kusten, alla insiktsfulla människor             med fokus på miljö och hälsa, låt oss i första hand ihärdigt kräva sanering efter                   Nordic Trout Sweden AB! Vill de undgå betalningsansvar genom att avveckla sin                 verksamhet är det förmodligen inget vi kan förhindra. Men en sådan utveckling                 skulle kunna innebära att vi i varje fall blev av med Sveriges kanske största marina           miljömarodör! Så glada de skulle bli i Värmland och runt Siljan! Snart är det bara                där företaget har resterande odlingar.

2. Försök påverka de svenska politikerna redan nu och under de tio månaderna                     fram till valet. Under denna känsliga period förefaller de vara som mest mottagliga           för argument om vår miljö!

  1. Börja samla fakta om alla de hälso- och miljövådliga kemikalierna som finns i den importerade norska laksen. Sprid era kunskaper. Varför konsumera överfet laks med ett tiofaldigt ökat innehåll av giftiga ämnen när läkare i Norge uppmanar barn och kvinnor i fertil ålder att undvika den fisken. Detta är en uppmaning till bojkott! Det är det enda språkbruk som skrupelfria fiskodlare och dito regeringar förstår. Norges ansträngningar att med kemiska medel stoppa laxlusen utgår jag ifrån kommer att misslyckas. Norges fiskodlare har försökt under många år utan resultat. Situationen har i stället förvärrats eftersom laxlusen har blivit resistent mot de gifter som används. År 2016 kostade deras bekämpning 14 miljarder kr. Samma år var omsättningen 74 miljarder. Fortsätter kostnaden att öka för sjukdomsbekämpning av odlad norsk laks i kombination med lägre konsumtion, måhända deras fiskeriminister inser fördelen med modern teknik?
  2. Landbaserad recirkulerande teknik till att börja med. Från smoltstadiet till slaktmogen vikt lever fisken i samma vatten. Det renas kontinuerligt. Temperatur 14 grader. Innebär utfodring hela året. Fisken växer dubbelt så fort! I de runda karen kan vattnet strömsättas. Rena gymmet! Mycket lägre fetthalt. Inga kemiska tillsatser i fodret. Inga sjukdomar eller rymningar. Avfallet tas omhand och nyttiggörs. Miljövänligt! Anläggningar i Sverige: I Trelleborg byggs första etappen för 4 000 ton lax. Målet är 6 000 ton! I Åre bygger man för 4 000 ton röding!Lägg till att i Miami projekteras en anläggning på 90 000 ton lax. Dessutom, kineserna är på jakt efter den perfekta reningstekniken för framtida recirkulerande anläggningar. Sedan några år har de helt bojkottat den ohälsosamma odlade laksen från Norge!
  3. Fjärde generationen av anläggningar för fiskodling kallar vi för aquaponi. Den största i Europa ligger i Härnösand. Missa inte visningen av första etappen den 30 oktober 2017! Tekniken innebär att vattnet där fisken lever ständigt leds ut till rännor fyllda med singel. Tomatplantorna i singelrännan använder vattnets näring och renar därmed effektivt vattnet, innan det pumpas tillbaka till odlingskaren. Ett kilo tillväxt på regnbågen ger 10-12 kg tomater! Inga kemiska tillsatser till varken fisk eller tomater! Perfekt för både miljö och hälsa!
  4. Drömmen eller det optimalt miljövänliga vore dock att kunna förändra konsumenternas köpvanor. I stället för rovfisk skulle vi kunna välja t.ex. tilapia. Den andra anläggningen i Sverige med tilapia projekteras just nu i Småland. Den fisken kan födas upp alldeles utmärkt med fiskfoder tillverkat av träråvara från indienägda Mo och Domsjö! Med en sådan förändring i ett globalt perspektiv skulle utplundringen av världshaven kunna hejdas!

Trots alla våra larmrapporter om grava missförhållanden kopplat till vattenbruk med föråldrad teknik, är fokus för Rädda Höga Kusten, tillsammans med Save the Baltic Salmon, SNF, Älvräddarna, Sportfiskarna och förhoppningsfullt, även för dig som följer debatten om miljö och hälsa, att lyfta fram den moderna teknikens möjligheter!

I kampen om väljarnas röster inför valet i september 2018 borde insatser för miljö och hälsa få en särställning hos alla politiska partier! Mark- och miljööverdomstolen har i sitt domslut 170313 visat färdriktningen! Vilka partier vågar följa och lägga politiska förslag som ger oss väljare hopp om både hälsa och god framtida marin miljö?

Med vänlig hälsning till er alla! Hoppas vi ses på visningen den 30/10!

Nils-Erik Vigren för Rädda Höga Kusten och alla övriga miljövänner

HÄR  kan du, som inte redan sett artikeln, läsa om hur obegripligt stora mängder lax som kastas i Skottland.
Betänk att det gäller inte övriga världen … Dessa summor av lax, som i övriga odlingar i världen slängs på grund av bland annat sjukdomar och parasiter, måste vara enorma!

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.