KRAV PÅ SANERING EFTER FISKODLINGARNA VID HÖGA KUSTEN

Logganummerett

Dokumentet till kommunalråden i Örnsköldsvik och Kramfors kommuner nedan är en programförklaring för vår förening Rädda Höga Kusten (RHK) de närmaste åren!
Målet är att nå fram med kunskapen om den nödvändiga saneringen till oss alla i kommunerna Kramfors och Örnsköldsvik. Den processen ger oss möjlighet att upprepa vårt avståndstagande mot de omoderna öppna kassarna. I den reprisen kan ett väl underbyggt krav på kostsam sanering vara en utmärkt varningssignal till de vattenbrukare som vill fortsätta alt. utöka sin miljöfarliga verksamhet.

Jag upprepar samma nyheter som jag delgav länsledningen i samband med utskicket av det här dokumentet:
1) Föreningen RHK hjälpte ett filmteam från Island att spela in en film om vårt arbete att (tillsammans med många andra!) påverka Mark- och miljööverdomstolen. Marine Harvests planer att odla 150 000 ton lax utanför Islands kuster oroar islänningarna.

2) RHK stöttade marknadsföringen för Peckas Naturodlingar AB i Härnösand, världens hitintills hitintills största aquaponianläggning, . Resultat: Nyemissionen övertecknades med 170 %. De fick in 18 miljoner i stället för önskade 12!

3) RHK sammanfattade NRK:s 58 minuter långa film Lakseeventyret. Filmen är en svidande kritik av norsk fiskodling i öppna kassar.

ÖVRIGA NYHETER FRÅN UTSKICKET TILL LÄNSLEDNINGEN:
1) Kina har köpt den recirkulerande fiskodlingen för 3 000 ton på åländska Eckerö för att komma över reningstekniken.

2) I Miami USA planeras en recirkulerande anläggning på 50 000 ton lax. I Småland startar en odling av 20 ton tilapia. Fiskfodret från indienägda Mo och Domsjö tillverkat av träråvara, alltså utan tillsats av fiskmjöl, passar perfekt in i den produktionen!

Den snabba utvecklingen av modern teknik för fiskodling står på vår sida! Det framväxande intresset för miljö och hälsa likaså! Det kan ge medvind för både dig och alla övriga i vår förening!

Med vänlig hälsning

Nils-Erik Vigren
Föreningen Rädda Höga Kusten
Dokumentet:

”Till kommunalråden i Örnsköldsvik och Kramfors kommuner

Bästa Glenn Nordlund och Jan Sahlén!

Föreningen Rädda Höga Kusten nådde ett viktigt delmål i och med domslutet 170313 från Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Några veckor senare tog styrelsen för RHK beslutet att vår verksamhet ska fortsätta ytterligare i tre år för att övervaka den nödvändiga saneringen av våra mer än 100 km allvarligt övergödda stränder i den centrala delen av Höga Kusten.

I ett mejl till er båda framförde därför RHK erbjudandet om att få informera, självklart också övriga som berörs av ärendet i er förvaltning, utifrån vår kunskap i ämnet. Något svar på detta mejl har vi ännu inte fått.

Som ansvarig för RHK vill jag därför i detta öppna brev klargöra vår förenings ändrade strategi i detta ärende. I stället för konfidentiella samtal i era kommunhus innebär det att RHK gör processen helt öppen. Vi delger kommuninnevånarna både våra krav och fakta om varför sanering måste genomföras. Indirekt innebär det att vi kan upprepa vår ”opinionsresa” när det gäller omodern fiskodling även i andra delar av Sverige. Varken allmänhet eller tjänstemän/politiker i olika positioner har ännu inte i full utsträckning insett att vattenbruk i öppna kassar är en helt oacceptabel näringsverksamhet. Men kunskap om nödvändigheten av sanering bör innebära ett ökat miljömedvetande och därmed ett kraftfullt krav från alla, även från era kommuninnevånare, att vattenbrukare med föråldrad teknik ska städa upp efter sig på egen bekostnad!

Nedan i korthet vad RHK ville informera om i samtalet vi önskade med er båda:

  1. Fiskodlarna har medgett att vårt område är övergött. Dock har de envist hävdat att det inte är deras fel. De har alltid påstått att naturen tar hand om övergödningen på några år. Båda påståendena är helt felaktiga enligt RHK. Den saneringsplan de är ålagda att lämna in senast 190313 kommer därför enligt vår åsikt inte att innehålla någon substans. De kan dessutom genom olika ekonomiska åtgärder undvika betalningsansvar och därmed kringgå Miljöbalkens bestämmelser.
  2. Utan omfattande sanering finns enligt RHK en ökad risk för sjukdomar/dödsfall för människor och djur under 30 år framåt pga. övergödningen. För att inte nämna fortsatta problem för turism, rekreation och fritidsfiske.
  3. Det finns olika metoder för att sanera beroende på lokala förutsättningar.
  4. Det krävs ett kraftfullt agerande av båda kommunerna. Samarbete är nödvändigt! Enligt vår åsikt måste kapital redan nu säkras från bolagen för att finnas tillgängligt den dag sanering ska verkställas. Den hitintills enda kända kalkylen pekar mot 250 miljoner för hela den övergödda kuststräckan i båda kommunerna.

Utförlig information kommer efterhand att delges både allmänhet och samtliga politiska partier i båda kommunerna. De senare får också ett erbjudande om muntlig sammanfattning. Samtidigt fortsätter vi att bl. a. informera både riksdagsledamöter och departement. Under fyra år har RHK värnat vår vattenmiljö. Nu återstår att säkerställa en nödvändig sanering!

Nils-Erik Vigren för RHK”

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.