LAKSEEVENTYRET FRÅN NRK

 

lakseeventyret
Bild: TV.nu

Nils-Erik Vigren från föreningen Rädda Höga Kusten har gjort en resumé av filmen ”Lakseeventyret” (58 minuter). Filmen ger en mycket vederhäftig information om konflikterna som gäller för Norges näst största näring efter oljeutvinning. Omsättningen är 74 miljarder enligt fiskeriministern. Nils-Erik tackar NRK för den, och menar att den är uppseendeväckande kritisk och att det är modigt gjort att producera den!

Resumé
Den vetenskapliga konflikten framgår mycket tydligt i filmen. Läkare och forskare varnar. Näringslivsintressen går före folkhälsan. Miljögifterna är för höga inte minst för kvinnor och barn. Halveringstid 10-20 år. Under graviditet och amning frigörs gifter och överförs till barnet. Enligt beräkning får första barnet 50 % av mammans miljögifter. Invändningen från fiskodlarnas forskningschef är bestickande: ”Men samtidigt överförs näring till barnet…”

Det är tryggt att äta odlad fisk, påstår näringens forskare. De analyserar sedan 14 år efter en lång lista tungmetaller; t.ex. bly, kadmium, kvicksilver och arsenik. De har inte funnit något som överstiger gränsvärdet. Analysen är bl. a. till för att klargöra hur mycket vi bör och kan äta. Det finns indikationer på att barns förmåga att lära blir bättre om barn äter mer fisk. Framgår av filmen att hälsovårdsmyndigheterna står på odlarnas sida. Både de och näringens forskare efterlyser en helhetssyn.

Hälften av alla Norges barn har varit med i följande experiment. De fick äta odlad fisk tre gånger i veckan under fyra månader. Samtidigt pågick/pågår försök med råttor. Försöksdjuren får odlad lax direkt från butik. Enligt filmen tillagas barnens lax av utvalda råvaror. (Se kommentar nedan) Enligt sina anvisningar ska näringens forskare bara påvisa de positiva effekterna från den odlade fisken. Inte de negativa…

En inte oväsentlig bieffekt av denna konflikt är enligt filmen att oberoende forskare i detta ämnesområde både hotas och motarbetas från den i Norge statsunderstödda näringen. Givetvis förnekas detta på olika sätt ända upp till regeringsnivå.

Den miljöanknutna konflikten belyses av många exempel i filmen. Gisslet för den odlade laxen, laxlusen, smittar både den vilda laxen och öringen. De vuxna klarar angreppen rätt väl, men ynglet angrips och dör i många fall. Den vilda laxstammen är allvarligt decimerad.

För att få bukt med laxlusen är, enligt filmen, fiskfodrets inslag av kemiska tillsatser ”mångdubblat” de senaste åren. Men eftersom lusen blir resistent hjälper inte detta. Före slakt behandlas den därför under en halv timme i hydrogenperoxid. Men fortsatt resistens gör att ”badvattnet” kan förändras. (Se kommentar 1 nedan)

I filmen framgår mycket tydligt att en ”brönnebåt”, ett specialfartyg för transport av levande fisk, vid många tillfällen hade dumpat hydrogenperoxiden i havet strax utanför en av Marine Harvests laxodlingar. Påföljd: Det bästa fältet för räkor i området skadades svårt. Produktionen av rom blev allvarligt störd. (Se kommentar 2 nedan!)

Mina kommentarer:
1. För några år sedan fick Norge EU:s tillstånd att 10-faldiga de kemiska substanserna i sitt fiskfoder. Orsaken: Norge ville förhindra att laxlusen angrep den odlade laxen. Tyvärr förgäves. Fodret tillverkas i Brasilien, världens största producent av genmanipulerad soja.

2.Mer än bara kuriosa! För några år sedan upphörde Kina att importera odlad lax från Norge. Norges rikaste person, förmögen på shipping och fiskodling, äter aldrig odlad lax!

Ansvarig chef för världens största fiskodlingsföretag, Marine Harvest med 12 000 anställda, säger i filmen: ”Det kan bero på bristfällig kunskap”. Utredningen gav inget straff, därför att myndigheterna accepterade att ”brönnebåtar” med uppdrag för fiskodlarna spred kemikalier trots att lagar förbjuder det. Eller som en fiskodlare uttrycker sig i filmen: Man kan ”inte fordra att en så stor näring inte ger påverkan.”

I stället för olika avlusningsmedel kan små fiskar användas i kassarna för att befria laxen från lössen. Bl. a. berggylt odlas därför artificiellt. Men den anläggningen fick problem med fiskhälsan. När en forskare påpekade att en bakterieinfektion fick svansfenan att försvinna på den lilla fisken och ville publicera sitt forskningsresultat, fick han ett brev från Marine Harvest: Då får du ”plats på den celebra listan över forskare vi inte vill samarbeta med.”

Men en av filmens slutsatser är att trots möjligheten att använda ”rensefisk har användningen av avlusningsmedel ökat kraftigt. Bara materialet för kemikalier, mediciner och ”rensefisk” kostade 5 miljarder 2016. Orsaken är att fiskodlarna är ålagda av norska staten att utrota laxlusen. Blir de inte godkända får de inte utöka sin produktion. Odlarna är därför otåliga och kritiska. Deras talesperson säger i filmen: ”Är vildlaxen så viktig att vi måste begränsa en näring som skall sörja för välfärden?”

Jag noterar uppgiften i filmen att den norska fiskodlingen släpper ut näring längs sin kust mot Atlanten motsvarande orenat utsläpp från 17 miljoner människor. Det kommenteras inte av fiskodlarna i filmen. (Se kommentar 3 nedan)

Från Nordnytt hämtar NRK:s film sitt nästa, mycket väldokumenterade inslag. Marine Harvest vill utöka sin produktion ända ute vid ön Spildra. Halva fjorden där ön ligger är redan full av odlingar. Fiskare protesterar. De vet att torsken flyr områden där lax odlas. Stort möte där problemet ingående och mycket livligt diskuteras. Beslutet efteråt från den (AP)-ledda kommunledningen går Marine Harvest till mötes… Men landshövdingen i fylket har tills vidare avslagit ansökan. (Se kommentar 4 nedan)

Ön Spildra är nu en kampsymbol för det norska lokalsamhället. En kommentar som dokumenteras i filmen ekar i mitt huvud: ”Vi måste ha forskning om dessa 30 000 ton gifter som går ut i havet.”

Framgår av NRK:s film ”Lakseeventyret” att näringens forskning ska ge nya säljargument. ”Den ska ge ett starkt budskap… som kan bidra till ökad konsumtion och försäljning” säger Hans Petter Naess, kommunikationschef för vattenbruksnäringens forskningsfond. Det framgår mycket tydligt i filmens slutskede att experimentet med barn har utförts med specialodlad lax. Det är den laxen som Norge hoppas kunna sälja i framtiden. Underförstått, fram till dess får vi i Sverige fortsätta att äta den kemikaliefyllda, hydrogenperoxidbehandlade laxen från Norge. Samma lax som de använder till experimenten med sina råttor…

  1. Låt oss räkna! En person i snitt producerar 0,9 kg fosfor/år. 17 miljoner så mycket är 15 300 ton P. Vår kväveproduktion är i snitt 5,5 kg per person. Från 17 miljoner människor får vi 85 800 ton N. Totalt drygt 100 000 ton! Om vi räknar om det till fullastade långtradare á 40 ton? Vi får 2 500 långtradare per år! För varje dygn dumpas lasten av fullvärdig gödsel från nästan 7 långtradare längs Norges kuster. År efter år…
  2. Utökningen av produktionen av lax i öppna kassar går för långsamt. Bl. a. därför vill Marine Harvest odla ytterligare 150 000 ton lax utanför Islands kuster. Islänningarna blev oroliga och kontaktade Rädda Höga Kusten. Deras filmteam fick hjälp av oss att producera en film om hur vi burit oss åt som fått Mark- och miljööverdomstolen i Sverige att förbjuda fiskodling i havet utanför Höga Kusten. Den domen är världsunik…När filmen är klar kommer Rädda Höga kusten att att publicera den på nätet…
    Nils-Erik Vigren för Rädda Höga Kusten

HÄR kan du se filmen i sin helhet

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.