Kärnkraftsfritt Bottenviken

Mycket inspirerande och lyckad Sommarträff i Morjärv! Sommarträffen på Nationalälvdagen var trevlig, konstruktiv och mycket energigivande. Tack alla som deltog och medverkade på träffen!   Vi kom fram till en rad bra förslag hur vi ska fortsätta kampen för att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki. Så aldrig, aldrig ger vi upp.     Bifogar Minnesanteckningar, bildspel… Continue Reading