Fiskodlingar: Är stängda flytande kassar en bra lösning?


slutet system
Marinanalytiker vid Inventura har utvecklat modeller som visar att infasning av stängda flytande kassar kan ge upp till 50 procent produktiv tillväxt i norsk laxindustri.

Akvakulturindustrin kan få ökade produktionsutbyten mellan 15 och 50 procent genom att ändra produktionsplaner och introducera ny teknik. Utvecklingen av slutna system gör detta möjligt eftersom fisken har olika tillväxtkurvor, temperaturförhållanden och bättre överlevnad än i öppna kassar.

– Temperaturen varierar under hela året och det finns lite man kan göra någonting åt. Den optimala temperaturen är cirka 13 grader, och om man har en sluten flytande anläggning kan man hela tiden ta in vatten med en jämnare temperatur. Man får inte in temperaturfluktuationer, alger eller maneter, säger Knut Senstad i Inventura till IntraFish.

Kortare produktionstid
För uppfödare innebär det att volymerna kan ökas utan tillgång till nya licenser och investeringar i nya anläggningar. Inventura menar att den höga kostnadsökningen per kg tillverkad lax kan brytas av nytt tänkande och ökad produktivitet. Kostnader för bland annat löss och effekt av behandlingsdödlighet ersätts av investeringar i sluten teknik med optimala pump- och syrgasinstallationer.

Analyserna är baserade på neutrala fakta från Fiskeridirektoratet, industrins tillväxtkurvor och omfattande erfarenhetsbaserat lärande från verksamheter på fiskodlingar i Norge, Kanada och Chile. Detta infogas i Inventuras algoritmer och kan visa varje enskild licensägares potential för ökad produktion.

Senstad menar att uppfödare kommer att tjäna mycket på en övergång från öppna till slutna kassar.

– Vi har jämfört med den vanliga västnorska öppna anläggningen och kostnaden och produktionen för den. En sluten flytande anläggning har ingen lössbehandling, ingen avmagring av fisken och optimal tillväxt varje dag. Det ger snabbare tillväxt och lägre svinn, och avkastningen per smolt blir högre. De slutna kassarna kan tömmas, desinficeras och är redo att ta emot ny fisk fyra veckor efter det att den har tömts. Man kan börja generationsändring tidigare, säger han.

De beräkningar som de har gjort visar att ett generationskifte i en sluten anläggning, där fisken får en vikt av upp till 5,5 kg är 65 veckor. På samma sätt för en öppen kasse är 80 veckor.

– Det betyder 15 veckors sparad produktionstid. Dessutom kan inte öppna kassar användas i två månader, medan i en sluten kasse kan ny produktion startas efter fyra veckor. Det betyder 19 veckors skillnad. På tio år kan man således producera sju generationer med öppna kassar, medan en sluten flytande kasse kan producera nio generationer samtidigt. Och eftersom varje generation har högre produktivitet kommer man att få mellan 30 och 50 procent ökad utdelning i en stängd anläggning, säger han.

De analyser som de har gjort visar också att det finns en vinst i att producera fisk upp till 1 kg innan de placeras i öppna kassar. Vinsten är dock cirka 15 procent, det vill säga mycket mindre än om man har hela produktionen i en stängd anläggning.

Dagens regim hindrar förändring
Produktionskostnaderna är konkurrenskraftiga med de siffror som används av Fiskeridirektoratets lönsamhetsundersökning från 2015 då produktionskostnaden per kg uppgick till cirka 26 kronor.

– På grund av betydligt lägre dödlighet och snabbare generationsskifte, sprids de fasta kostnaderna på mer fisk. Man får också full avskrivning för denna typ av anläggning, säger Senstad.

De kritiska momenten är att undvika maneter i vattenintaget, för att säkerställa flytkraft – speciellt vid massiv nederbörd i bräckt vatten och sörja för nödagregat och syrebatterier.

Det finns emellertid flera saker i nuvarande bestämmelser som hindrar optimal produktion. En är begränsningen av 200 000 fisk per kasse och antalet kg per kubikmeter vatten.

– Det har beviljats ​​dispens för upp till 1 miljoner fisk i stängda anläggningar idag och det bör tillåtas. Dessutom bör densiteten ökas till minst 50 kg per kubik. Det finns inga problem med rätt syresättning. Min erfarenhet från öppna kassar är att det är fördelaktigt med 13-15 kilo fisk per kubik. Mer än 15 kg får fisken minskad aptit och tillväxt. Den främsta orsaken till detta är stress och mindre syre. I slutna system kan man öka mängden syre, vilket ger upphov till tillväxt, säger Senstad.

Dessutom måste inställningstiden för slutna system vara ner till fyra veckor.

”Miljöpåverkan kommer att bli betydligt mindre med slutna system, och enligt min mening bör uppfödare som väljer dessa kunna få ökade volymer per tillstånd. Detta kommer att ge en extra fördel för den nya tekniken ”, säger Senstad, som tillsammans med Bjørnar Tveit Bolstadholder föreläste angående valet av optimal behandlingsstrategi för laxlöss på Elancos fiskeseminarium under AquaNor.

Artikeln presenterades först på intrafish.no
(Den går ej att läsa utan prenumeration)
Källa: Inventura,  inventura.no, Bild: Ozontech
(Översättning: Lena Hjärpne)
http://www.inventura.no/innsikt/inventura-i-media/uttalelser/lukket-merdteknologi-muliggjoer-kraftig-produksjonsvekst/

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.