Är Mariehamn verkligen Nordens Hongkong?

Hongkong.jpg
Kina har upptäckt Åland. Fiskodlingen Fifax på Eckerö får kinesiska ägare och Viking Line beställer nytt fartyg av ett kinesiskt varv. Rederiet satsar också stort på den kinesiska marknaden. I folkmun säger man att Mariehamn börjar framstå som Nordens Hongkong.

Vikingline

Även om inblandade parter försäkrar att åländska storföretags plötsliga kinesiska kopplingar är en slump har många ålänningar sina dubier. Det låter märkligt att den statliga kinesiska koncernen China Overseas Smart City Technology Group köper upp Fifax-fiskodlingen i Eckerö och Viking Line meddelar att det nya fartyget för Åbolinjen ska byggas av Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd ungefär samtidigt, tycker de.

Två stora kinesisk-åländska affärer på en gång kan inte vara en slump, resonerar många och undrar vilket nästa steg kan vara. Ska Mariehamn bli Nordens Hongkong?

På den första och största landbaserade fiskodlingen Fifax ger man lugnande besked.

– Det finns inget samband mellan försäljningen av Fifax till Kina och Viking Lines beställning, inget alls, försäkrar Pentti Kulmala.

Han är partner i största ägaren Helmet Capital och styrelseordförande i Fifax. Helmet Capital säljer aktierna i Fifax till kineserna, men köper i sin tur samtliga aktier i fastighetsbolaget F-fast. F-fast äger själva anläggningen. Fifax löser också in den del av anläggningens utrustning som ägs av landskapsägda Ålands fastighetsaktiebolag.

– Jag har haft kinesiska affärskontakter i tio år, till och med på mycket hög nivå. Inte spelade Viking Line någon roll i försäljningen av Fifax, säger Kulmala.

– Kineserna köper massor av teknologiskt intressanta fabriker över hela världen för att lära sig modern teknik. Mest intressanta är företag som sysslar med energi och med mat. Fifax är världsledande när det gäller framtidens miljövänliga fiskodlingar på land, därför fick kineserna upp ögonen för oss, säger han.

Fifax är världsledande när det gäller framtidens miljövänliga fiskodlingar på land, därför fick kineserna upp ögonen för oss.
Kritiken hård
På Åland har kritiken mot Fifax stundtals varit hård. Man har bland annat beskyllt företaget för olagliga utsläpp. Inför den planerade starten av fas två i produktionen gav de åländska miljömyndigheterna ultimatum, senast i augusti måste ytterligare ett reningsverk tas i användning så att utsläppsgränserna kan underskridas.

Satsningen på den stora anläggningen i Eckerö Storby har ständigt krävt nytt kapital som bolaget skaffat genom flera nyemissioner riktade till både gamla och nya aktieägare. Just nu behöver man ytterligare kapital på fyra miljoner euro för att bygga fabriken klar och starta den tredje och sista fasen i produktionen.

Fifax styrelseordförande Pentti Kulmala och vice ordförande Bo-Sture Sjölund träffar HBL i västra hamnen en solig eftermiddag. Duon sitter i Kulmalas Swanbåt med den åländska flaggan i aktern.

– Skriverierna om vår anläggning har haft stora brister. Alla tillstånd har hela tiden varit i skick och anläggningen börjar snart gå med full kapacitet säger Kulmala.

– Redan nu kör vi med en tredjedels kapacitet, i höst tillkommer ännu en tredjedel och på vårvintern har vi full kapacitet. Miljömyndigheterna har granskat våra anläggningar och gett grönt ljus, hela historien om ultimatum berodde delvis på ett missförstånd. Nu är det uppklarat.

Det var bara en slump att båda affärerna kungjordes samtidigt.

Fisk i 52 bassänger
I vinter ska Fifax anläggningar, som fyller 15 000 kvadratmeter, börja producera 3 200 ton fisk årligen i 52 olika bassänger.

– Vattnet renas i fyra gigantiska biologiska reningsverk varav tre är inomhus. Inkommande sjövatten renas mekaniskt och behandlas för att döda bakterier. I fabriken används eget sötvatten för produktion av fiskägg och fiskyngel.

Pentti Kulmala berättar att de fyra reningsverken är stora som femvåningshus.

– Reningsverkens sammanlagda kapacitet motsvarar ett modernt reningsverk för en stad med 50 000 innevånare. Det är jättebyggen, men tack vare dem får vi ner utsläppen av fosfor till noll och utsläppen av kväve till cirka en procent jämfört med motsvarande utsläpp i havskassar med samma kapacitet.

Enligt Kulmala är det självklart att tilläggsfinansiering har behövts under byggskedet.

– Fifax grundades 2012 som ett uppstartsföretag av ålänningar. Startkapitalet var snart slut. Därför har upprepade nyemissioner behövts. De som tecknat varje gång behöver inte ångra sig, försäkrar Kulmala.

Enligt honom kommer den kinesiska köpesumman att garantera att investerarna får tillbaka sina pengar med god marginal.

– Helmet Capital har som princip att köpa företag med en omsättning på mellan fem och femtio miljoner euro, utveckla dem, expandera och sälja med förtjänst efter några år. Försäljningen av Fifax motsvarar våra normala krav på avkastning. Därför gör de som tecknat alla nyemissioner en bra affär, de som hoppade av i något skede gör en något sämre affär, säger Kulmala men vill inte tala om summor.

De åländska tidningarna har spekulerat om att köpesumman kan röra sig om 30 miljoner euro. Kulmala har konsekvent svarat att 30 miljoner är fel, men han avslöjar inte om sanningen ligger över eller under 30 miljoner.

Asiaterna är kvalitetsmedvetna, vi kunde sälja hela vår produktion bara till japanska sushifabriker och till Kina
Nya odlingar planeras
I början var avsikten att Helmet Capital med sina investerare skulle äga halva Fifax och åländska investerare andra halvan. Under resans gång hoppade många ålänningar av så att Helmet Capital äger över 85 procent av Fifax.

Bo-Sture Sjölund påminner om att affären med kineserna ännu inte är slutförd.

– Som brukligt är vid företagsköp går kineserna nu igenom Fifax alla handlingar. Den sista september ska de vara klara, då träder affären i kraft.

Vad händer då?
– Jag antar att vi båda fortsätter i styrelsen, svarar Kulmala. Och om kineserna vill så kan jag också fortsätta som styrelseordförande, men det bestämmer de. I allmänhet brukar kineser föredra att deras företag leds av lokala förmågor som kan branschen och känner till gällande lagar och bestämmelser.

Vad har kineserna för motiv för att köpa en fiskodling i Eckerö?
– De köper inte en fiskodling i Eckerö utan världens modernaste fiskodling på land. De köper tillgång till det som är framtidens teknologi. De köper know-how för att kunna starta motsvarande anläggningar i egen regi. De talar om tiotals anläggningar i Asien och Europa och har också antytt att ytterligare en stor odling kan bli aktuell på Åland ifall myndigheter och andra ålänningar visar intresse.

Och ni är säkra på att tekniken fungerar?
– Helt säkra. Efterfrågan på våra fiskar är enorm. De simmar ständigt i motström vilket gör dem muskulösa i jämförelse med till exempel norsk odlad lax som ofta är väldigt fet för att fiskarna tidvis ligger stilla i sina kassar. Vi börjar odlingen från fiskägg och slipper därför nästan helt antibiotika som är ett stort problem för fiskodling i havskassar.

– Asiaterna är kvalitetsmedvetna, vi kunde sälja hela vår produktion bara till japanska sushifabriker och till Kina, men vi vill ha ett mångsidigare kundnät. Men minst halva produktionen går till Asien.

Kineser i taxfreebutiken
När Kulmala och Sjölund nekar till sambandet mellan Viking Lines beställning i Kina och försäljningen av Fifax får de stöd av rederiets informationsdirektör Johanna Boijer-Svahnström.

– Det var bara en slump att båda affärerna kungjordes samtidigt. Viking Line hade ingått ett intentionsavtal redan förra hösten så vi var ett halvår före.

Boijer-Svahnström bekräftar att Viking Line satsar på marknadsföring i Kina.

– Kundunderlaget är stabilt i Finland och Sverige och växer inte. Vår tillväxt kommer från den internationella marknaden, därför är det naturligt att satsa på den. Och antalet resenärer från Kina har ökat kraftigt de senaste tre åren, också innan vi beställde fartyget där.

– Vi har faktiskt så mycket kinesiska kunder att vi har anställt försäljare i taxfree-butikerna som behärskar kinesiska. Om vi vet att stora kinesiska grupper reser, ibland upp till 400 på samma gång, så ser vi till att kunna erbjuda också kinesiska specialiteter till frukost.

Johanna Boijer-Svahnström påminner om att Kina är ett enormt land med stor potential.

– Kineserna börjar ha pengar så att de har råd att resa och vår ställning försämras inte av att vårt nästa fartyg byggs i Kina. Beställningen har väckt stor uppmärksamhet där. Kineserna är oerhört stolta över att ha fått förtroendet så där har vi en stor PR-fördel.

– Men vår marknadsföring gäller hela Asien, inte bara Kina. Vi vet att det finns två saker som lockar speciellt mycket, Lappland med norrsken, skärgården och förstås huvudstäderna Stockholm och Helsingfors.

Enligt rykten är det möjligt att Viking Line snart får hård konkurrens på den kinesiska marknaden. Enligt rykten överväger kinesiska investerare att köpa Tallink Silja som är till salu. Rederiets fartyg angör Åland åtta gånger varje dygn, så om affären blir av tar Åland ytterligare ett stort kliv mot att bli Nordens Chinatown.

Källa: Hufvudstadsbladet
Staffan Bruun
https://www.hbl.fi/artikel/fiskodlingar-och-roda-batar-lockar-kineser-till-aland-men-ar-mariehamn-verkligen-nordens-hongkong/

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.