Åre kommun: Hur blir det med fiskodlingen i Kall?

Den planerade fiskodlingen på land vid Kallsjön behöver mer underlag. Jätteladans påverkan på landskapsbilden är inte tillräckligt utredd, anser Åre kommun som också tycker att vattnet bör renas mer innan det släpps tillbaka i sjön. Större än nybyggda Hallströms verkstäder vid E 14 i Ås och med plats för 4 000 ton röding. Det är… Continue Reading