Kärnkraftsfritt Bottenviken

Mycket inspirerande och lyckad Sommarträff i Morjärv! Sommarträffen på Nationalälvdagen var trevlig, konstruktiv och mycket energigivande. Tack alla som deltog och medverkade på träffen!   Vi kom fram till en rad bra förslag hur vi ska fortsätta kampen för att stoppa kärnkraftverket i Pyhäjoki. Så aldrig, aldrig ger vi upp.     Bifogar Minnesanteckningar, bildspel… Continue Reading


Fiskodlingar: Är stängda flytande kassar en bra lösning?

Marinanalytiker vid Inventura har utvecklat modeller som visar att infasning av stängda flytande kassar kan ge upp till 50 procent produktiv tillväxt i norsk laxindustri. Akvakulturindustrin kan få ökade produktionsutbyten mellan 15 och 50 procent genom att ändra produktionsplaner och introducera ny teknik. Utvecklingen av slutna system gör detta möjligt eftersom fisken har olika tillväxtkurvor,… Continue Reading


Peckas planerar producera prima produkter!

Full fart framåt för fisk och tomater! Europas största kretsloppsodling är snart färdig att tas i bruk – Peckas naturodlingar i Härnösand. – I slutet av september kommer tomatplanerna på plats och några veckor senare också fiskodlingen, säger företagets vd Hugo Wikström. Målet är att kunna börja leverera tomater före jul och regnbågslax från och… Continue Reading


En ”stor framtidsnäring”: Femdubbling av norsk laxindustri till 2050

2015 sålde norska företag över en miljon ton lax till omvärlden, till ett värde av närmare 48 miljarder norska kronor.(Källa: Sveriges Radio; Jens Möller) Det skulle betyda cirka 5.000.000 ton 2050! Norska laxodlingar belastar miljön på många sätt. Dessutom varnar forskare för att höga halter av miljögifter kan skada hälsan. Ändå siktar den norska regeringen… Continue Reading


AMERICA FIRST – FAKE NEWS?

Ja, Amerika har varit först ut på marknaden och det verkar inte vara ”Fake News.” Den första genetiskt modifierade laxen har alltså sålts på marknaden i USA. Den är genmanipulerad och snabbväxande. Den växer dubbelt så snabbt som vanlig odlad lax. Den amerikanska avelsföretaget Aqua Bounty Technologies har sålt cirka 4,5 ton av produkten till… Continue Reading


Kungen av fiskarna i fara – Norge kämpar mot laxlöss

Så här uppfattar en tysk tidskrift/nättidning den norska laxnäringen: Det är en av de dagarna som sommaren i västra Norge är som bäst. Termometern visar på 22 grader, bara några flyktiga moln kan ses på himlen. Orklafloden sträcker sig över gräsbevuxna kullar där granar sträcker sina toppar i solen. Vegard Heggem står på stranden, med… Continue Reading


Är Mariehamn verkligen Nordens Hongkong?

Kina har upptäckt Åland. Fiskodlingen Fifax på Eckerö får kinesiska ägare och Viking Line beställer nytt fartyg av ett kinesiskt varv. Rederiet satsar också stort på den kinesiska marknaden. I folkmun säger man att Mariehamn börjar framstå som Nordens Hongkong. Även om inblandade parter försäkrar att åländska storföretags plötsliga kinesiska kopplingar är en slump har… Continue Reading


Åre kommun: Hur blir det med fiskodlingen i Kall?

Den planerade fiskodlingen på land vid Kallsjön behöver mer underlag. Jätteladans påverkan på landskapsbilden är inte tillräckligt utredd, anser Åre kommun som också tycker att vattnet bör renas mer innan det släpps tillbaka i sjön. Större än nybyggda Hallströms verkstäder vid E 14 i Ås och med plats för 4 000 ton röding. Det är… Continue Reading