VÅRT PARADIS KAN BLI KVAR!

I mars 2016 skrev jag om Älgön, utanför Köpmanholmen, i Ångermanland vid Höga Kusten, där jag befarade att den snart skulle vara en svunnen idyll. Anledningen var att Miljöprövningsdelegationen godkänt att en odlingsplats skulle få tas i drift där och alternera med en annan vid Köpmanholmen. Med tanke på hur vi som bott nära en… Continue Reading