Ingen expansion för öppna fiskodlingar i Norge

Ett stopp för all ytterligare odling i havet i Norge har meddelats. Detta är ett mycket viktigt steg mot skyddet av vilda atlantiska laxbestånd, varav många hotas av en rad faror. Ingen mer tillväxt tills problemen blivit lösta säger VD för Norsk Industri. Det nordatlantiska laxförbundet (NASF), Atlantfisksallförbundet (ASF), NASF (Norge), Norska Lakseelver, Norges Jägar-… Continue Reading