VILL DU VARA MED?

PECKAS NATURODLINGAR AB Bästa miljövän! Det kan inte bli bättre! Odla regnbåge och tomater i en aqvaponi! Det är en kretsloppsodling där fekalierna ger näring till grönsaker, tomater i det här fallet! Miljövänligt! Goda och hälsosamma produkter! Ett kilos tillväxt för fisken ger näring åt motsvarande 10 -12 kg tomater! Så här säger en av… Continue Reading


Information från Rädda Höga Kustens styrelsemöte 2017-03-19

Detta är en sammanfattning av det allra viktigaste från RHK:s styrelsemöte 2017-03-19, mina samtal senare med några i styrelsen och min anhållan till styrelsen i sin helhet att få mandat för fortsatt opinionsbildning. Styrelsen beslutade enhälligt på mötet att RHK fortsätter sin verksamhet ytterligare tre år för att följa upp avvecklingen av fiskodlingarna utifrån Mark-… Continue Reading


Fiskodlare oroas av miljödomar

http://sverigesradio.se/embed/publication/6665092 Fiskodling i Norge av samma typ som används vid Höga kusten. Flera domar i Mark- och miljööverdomstolen stoppar fiskodlingar längs Höga kusten på grund av miljöskäl. Det oroar Daniel Wikberg, vd på branschorganisationen Matfiskodlarna. Enligt Daniel Wikberg kan utslagen få omfattande konsekvenser för hela näringen. – Då kommer företagen inte kunna finnas kvar. Följden… Continue Reading


Det kom ett mail i glädjens tecken!

Bakgrund: Alla tre fiskodlingarna utanför Höga Kusten i Ångermanland ska vara avvecklade senast 13/3 2020. Det gäller odlingarna i Omnefjärden, Mjältösundet och Nätrafjärden. ”Hej! Min glädje idag kan inte mätas i ord utan bara i glädjen över Mark- och miljööverdomstolen:s domslut i mål M8673-15, Omnefjärden, Kramfors kommun! Att jag äntligen blivit en bit i det enorma pussel… Continue Reading