Laxen blir landkrabba, även i Norge?

Sysla

Platsen är ön Sotra, väster om Bergen.
Planen som Seafood Group har är att laxen kommer att leva hela sina liv på land.

– Vi har tecknat en avsiktsförklaring på Sotra, och är i slutskedet av licensansökan, säger ordförande Petter Olsen Seafood Group.

Tekniken som kommer att användas kallas SIFT, och står för Super Intensive Farming Technology. Den är utvecklad av SIFT Group i Tromsø, och grundarna i Bergen har tecknat ett samarbetsavtal med dem.

Hela livet på land
Idag lever laxen i anläggningar på land i början av levnadstiden, innan den flyttas till kassar i havet. Planen som Seafood Group har är laxen att vara på land tills den är färdig att slaktas.

Det är där det finns stora nya möjligheter. I havet kommer det att vara alltför stora restriktioner. Det är fortfarande en bit kvar till att tekniken blir optimal, men när det är gjort kommer att landbaserade att dra ifrån havsbaserade vattenbruk, säger Olsen.

– Hur är det med de naturliga fördelar som finns genom att ha fisk i havet, såsom tillgång till vatten och naturligt vattenflöde?

– I havet är  produktionen säsongsbetonad. Vi kommer att få kontroll över alla faktorer, och om man klarar att utnyttja det, kommer det att bli lättare med fiskodlingar på land.

Som i en älv
Fisken kommer att gå i vattenrännor i strömt vatten på en halv meter i höjd, så det är som att simma i en älv. Vattenrännorna är placerade över varandra på höjden och, enligt Olsen kommer det att finnas utrymme för mer fisk per kubikmeter än de nuvarande kassarna i havet.

– Vi kan ha en större täthet av fisk eftersom vi har full kontroll av vattenkvaliteten, sade han.

Vattnet kommer att renas och recirkulerat, och kan hämtas upp från upp till 100 meters djup. Platsen ligger i Sund kommun i Sotra, precis vid havet.

– Vi är i slutskedet när det gäller detaljplanering av platsen, som är på cirka 35 tunnland, säger Olsen.

Företagarna har fått hjälp av Invest in Bergen för att få tag på tomten, och samarbetet med kommunen hittills har hittills varit mycket bra.

Pilotanläggning först
Planen är att först bygga en liten pilotanläggning för att säkerställa tekniken. Därefter ska en fullskalig anläggning som kan producera 2500 ton fisk byggas, om allt går enligt planerna. Investeringskostnaden är på över 100 miljoner, och arbetet med att få externa investerare pågår.

– Vi arbetar aktivt med flera intressenter, men har försökt att ligga lite lågt så länge, för att få tillstånd och plats klara så att vi har tillräckligt värde i bolaget innan vi får in investerare, säger ordföranden.

Han hoppas att pilotanläggning redan kan byggas i år, om svaret på tillståndet blir positivt. En förändring under det senaste året har gjort det lättare att få tillstånd till landbaserade vattenbruk.

För närvarande finns ingen kommersiell odling på land som byggs i Norge, men Fredrikstad Seafood är i full gång  med konstruktion

Här kan du läsa mer om för- och nackdelar med vattenbruk på land.

Tror att fullskalig produktion kommer att få vänta
Professor Torbjørn Trondsen vid Norges Fiskerihögskola vid universitetet i Tromsø har länge forskat om fiskodlingar på land. Trondsen är knuten till SIFT-gruppen och tror att teknologin kan bidra till att ta landanläggningar ett steg vidare.

– Den traditionella teknologin har sina begränsningar. Användning av vattenrännor ger bland annat renare vatten och gör det lättare att reglera fiskens simhastighet. Detta kommer att göra det möjligt att producera större volymer utan att använda mer utrymme, säger Trondsen.

Han anser dock att fullskalig produktion på land ligger lite längre fram i tiden.

– Jag tror inte att frågan är om vi borde ha produktion på land eller till havs, men hur metoder bäst kan kombineras. Om fisk kan vara på land tills det är 1,5-2 kg, behöver den bara vara i havet ett halvår. Det kommer att begränsa lus problem avsevärt, sade han.

På längre sikt ser jag dock inga problem med fullskaliga fiskodlingar på land. Nu byggs erfarenhet steg för steg. Redan idag ser vi att kostnaden för att producera i havet och på land är ungefär lika, säger Trondsen.
Källa: Sysla Fisk av Camilla Aadland och Ola Myrset
Illustration: Seafood Group

Publicerat 24.04.2017 06:09 Uppdaterat 24.04.2017 10:15
(Översättning: Lena Hjärpne)

Här kan du läsa hela artikeln på norska:

http://sysla.no/fisk/grundere-vil-bygge-landbasert-oppdrettsanlegg-pa-sotra/

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.