NYTT VIRUS UPPTÄCKT

Det finns förmodligen många fiskar som har dött av detta. LFV virus upptäcktes i Sjurygg* för första gången förra året. Viruset har påverkat ett antal producenter och ”Sjuryggs-Norge” är berörda. *Att använda sig av Sjuryggen är ett av sättet att bekämpa havslöss. Den äter lössen från den odlade fisken. LFV virus upptäcktes hos Sjuryggen första… Continue Reading