VILL DU VARA MED?

pecka 4

PECKAS NATURODLINGAR AB

Bästa miljövän!

Det kan inte bli bättre! Odla regnbåge och tomater i en aqvaponi! Det är en kretsloppsodling där fekalierna ger näring till grönsaker, tomater i det här fallet! Miljövänligt! Goda och hälsosamma produkter! Ett kilos tillväxt för fisken ger näring åt motsvarande 10 -12 kg tomater! Så här säger en av pionjärerna i Sverige för miljövänlig fiskodling, Björn Frostell, professor i industriell ekologi vid KTH i Stockholm: ”Akvaponi kan betraktas som det fjärde och mest avancerade steget i människans strävan att tillgodose sitt behov av fiskprotein.” Björn är medlem i ledningsrådet i det nystartade företaget!

Men äras den som äras bör! Det är Pecka Nygård med sina unika kunskaper! Han började som fiskare. Skaffade sig trädgårdsutbildning. Startade som traditionell fiskodlare, men tog hedervärt konsekvenserna när han såg närmiljön övergödas. I 20 år har han sedan arbetat med sin aqvaponi. I början ett hobbyväxthus som sedan växt ut till nuvarande anläggning vid Kattastrand i Härnösand. Mycket goda resultat genom åren! Pecka fortsätter i företaget!
Pecka 5.1

Utöver informationen om Pecka kan följande noteras:

* Biobäddarna har mycket god förmåga att bryta ner främmande organismer.

* Enbart friska fiskar! Antibiotika alt. kemisk bekämpning behöver inte användas!

* Biologiska metoder via insekter kan användas om vissa problem uppstår i växthuset.

* Vattnet renas i tomatbäddarna och återanvänds gång på gång efter syresättning!

* Koldioxid ska ledas i rör från Saltviksanläggningen till växthuset för tillväxtens skull!

* Enbart ekologiskt foder för regnbågen! Tillverkas av fiskrens från andra fiskarter med tillsats av vegetabilier. Alltså ingen fortsatt utplundring av världshaven! Ett kilo foder ger ett kilo tillväxt. Det ska jämföras med att den vilda laxen behöver 5-7 kg fisk för att växa 1 kg.

* Av foderomvandlingen blir 25 % gödsel. Användningsområde: trädgårdsgödsel, biogas mm. Observera att det slutna systemet inte ger utsläpp av avloppsvatten.

Första anläggningen byggs under våren 2017 i Härnösand. Placeras väster E:4 på Saltvikshöjden. Finansieringen är redan klar. På en 13 000 m2 stor tomt byggs ett växthus, 104 m långt och 40 m brett. Där ska produceras 20 ton regnbåge och 200 ton tomater. I nästa etapp byggs ett likadant växthus parallellt med det befintliga, varför den sammanlagda byggnadsytan blir 104 gånger 80 m. Den tillbyggnaden kommer att finansieras under senhösten 2018.

Det innebär att de första tomaterna skördas i november 2017 och första skörden från fiskodlingen beräknas ske om ett år. Hela årsproduktionen är redan uppbokad av grossisten Delta Grönt AB. Inom en radie på 15 mil bor 250 000 personer. Tomaterna kan därför plockas på förmiddagen och levereras på eftermiddagen. Det påverkar smaken positivt eftersom tomaterna hinner mogna ordentligt innan de plockas! Leveranser sker året runt.

Men Peckas Naturodlingar vill expandera! En större anläggning ska i första hand projekteras nära något av våra tre storstadsområden. Den här aktuella nyemissionen kommer att öka rörelsekapitalet och ska ge utrymme för projektering av nya anläggningar. Målet är att år 2021 odla på 100 000 m2 i Sverige och producera 6 500 ton tomater ton tomater och 650

ton regnbåge. Då räknar vi med en försäljning på 230 Mkr med god lönsamhet, berättar VD för det nystartade företaget Peckas Naturodlingar AB, Hugo Wikström.

Tillsammans med honom finns två andra kunniga entreprenörer och finansiärer, Daniel Brännström och Johan Stenberg. Daniel, som varit Peckas högra hand under flera år, är ansvarig för bl.a. byggverksamheten och Johan är styrelseordförande.

Du som värnar vår framtida miljö! Du som vill ha giftfri och hälsosam mat för både dig och din familj! Nu har Du chansen att delta i finansieringen av ett framtidsföretag!

Sista anmälningsdag är den 12 april. Satsningen ligger helt i linje med regeringens intentioner om ökad livsmedelsförsörjning och föresatsen att vi ska hitta framtidens livsmedel. Undersökningar visar att efterfrågan på ekologiska livsmedel har ökat markant sedan 2014. Medvetna konsumenter är beredda att betala ett merpris för dessa produkter. Ett grundläggande krav måste väl vara att det vi äter inte ska innehålla varken antibiotika eller kemiska tillsatsämnen! Satsningen som Peckas Naturodlingar AB gör uppfyller detta krav. Deras grundfilosofi är att skapa en bättre värld!

Om Du vill delta i den här nyemissionen får Du nedan en kort information!

* Emissionsvolym: 12,5 miljoner skr

* Villkor: Utan företrädesrätt

* Teckningskurs: 25 kr per B-aktie

* Teckningspost 200 aktier (5 000 kr)

* Sista teckningsdag: 12 april 2017 * Memorandum: Mer information hittar du på www.peckas.se Där hittar Du anmälningssedel och all tänkbar information för både din ekonomiska transaktion och nödvändig kunskap om övriga detaljer!

* Notering av bolaget beräknas ske den 19 maj.

För övrigt har det varit ett mycket inspirerande besök på Kattastrand i Härnösand som jag och Greger Grönros, i egenskap av representanter för föreningen Rädda Höga Kusten, hade privilegiet att få göra! Stort tack för den möjligheten! För oss som förening, med en klar målsättning att Sverige enbart ska odla fisk i recirkulerande anläggningar, var inblicken i planerna för Peckas Naturodlingar AB en helt underbar upplevelse! Vi fick ta ännu ett steg in i framtida produktionsteknik! Därför lägger vi ut detta upprop på vår FB-sida och Save the Baltics blogg i förhoppning om att miljövänner runt om i vårt land ska se detta som en chans att investera i vår framtid! En stimulerande och lockande möjlighet som gör skillnad och väcker hopp!

Nils-Erik Vigren för Rädda Höga Kusten och Save the Baltic

Pecka 7

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.