Information från Rädda Höga Kustens styrelsemöte 2017-03-19

Högakusten

Detta är en sammanfattning av det allra viktigaste från RHK:s styrelsemöte 2017-03-19, mina samtal senare med några i styrelsen och min anhållan till styrelsen i sin helhet att få mandat för fortsatt opinionsbildning.

Styrelsen beslutade enhälligt på mötet att RHK fortsätter sin verksamhet ytterligare tre år för att följa upp avvecklingen av fiskodlingarna utifrån Mark- och miljööverdomstolens domslut samt påverka/säkerställa att vattenbrukarna på egen bekostnad genomför sanering utifrån berörda myndigheters krav på åtgärder.

Noterades att Ålands Fiskförädling Sverige AB bytt namn till Nordic Trout Sweden AB. Anledningen bör undersökas. Bytte bolaget namn före eller efter MMÖD:s domslut?

Informerades om att MMÖD inte angett vad som i fortsättningen ska anses vara BAT, dvs. bästa möjliga teknik. De kringgår problemet genom ett ”ifrågasättande”! Citat: det kan ”ifrågasättas om den teknik som ska tillämpas – öppna kassar som inte ger möjlighet till någon uppsamling eller rening av foderrester och fekalier – utgör bästa möjliga teknik.”

Beslut om sanering utelämnas i MMÖD:s domslut. Domstolen anför följande:

  1. Det saknas underlag till lämpliga efterbehandlingsmetoder.
  2. Tidigare tillståndsbeslut innehåller villkoret att bolaget senast ett år före verksamhetens upphörande ska lämna in en efterbehandlingsplan.
  3. Frågan om efterbehandling ska således hanteras av kontrollmyndigheten.
  4. Slutsats: I första hand noggrann kontroll av dokument från Miljöprövningsdelegationen och Mark- och miljödomstolen.

Diskuterades omständigheten att fiskodlarnas verksamhet ska upphöra 2020-03-13. Då är det vinter. Det innebär i praktiken att all verksamhet måste vara avslutad i oktober/november 2019. En noggrann analys måste till för att klargöra vad detta kan innebära:

Nytt namn på de fiskodlingar som enligt domslut ska bort?
Finns det några pengar kvar när saneringsplanen lämnas in i mars 2019?

Omfattningen av en saneringsplan från ett bolag som hävdar att det inte är deras fel att Höga kustens strandområde är övergött, det gäller mer än 100 km stränder, och dessutom envist hävdar att naturen själv tar hand om sedimentlagren under kassarna?

Samtalen med några styrelsemedlemmar handlade delvis om detta beklagliga faktum att Länsstyrelsen i Västernorrland varit vår motpart i förhandlingarna med MMÖD tillsammans med fiskodlarna. Trots att de mycket tydligt angett att övergödningen är mycket märkbar, att den kan knytas till utsläpp av näring från kassodlingarna och trots att landshövding och länsråd i våra samtal har förklarat att de är emot fiskodlingar i öppna kassar. Jag återkommer med mer information om detta senare, bl.a. de kvantiteter som Länsstyrelsen i Västernorrland ville tillåta.

Till sist! Jag anser att vi omgående ska börja förbereda samtal med kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors och i sista hand med länsstyrelsen. Eftersom vi inte tillfredsställande kan lita på varken fiskodlarnas vilja att sanera eller kontrollmyndighetens vilja och förmåga att kräva sanering behöver vi alternativa strategier. För att uppnå dessa anhåller jag hos styrelsen om mandat att fortsätta med opinionsbildning både gentemot politiker och allmänheten.

Nils-Erik Vigren, ordförande Rädda Höga Kusten

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.