Information från Rädda Höga Kustens styrelsemöte 2017-03-19

Detta är en sammanfattning av det allra viktigaste från RHK:s styrelsemöte 2017-03-19, mina samtal senare med några i styrelsen och min anhållan till styrelsen i sin helhet att få mandat för fortsatt opinionsbildning. Styrelsen beslutade enhälligt på mötet att RHK fortsätter sin verksamhet ytterligare tre år för att följa upp avvecklingen av fiskodlingarna utifrån Mark-… Continue Reading