Det kom ett mail i glädjens tecken!

Bakgrund: Alla tre fiskodlingarna utanför Höga Kusten i Ångermanland ska vara avvecklade senast 13/3 2020. Det gäller odlingarna i Omnefjärden, Mjältösundet och Nätrafjärden. ”Hej! Min glädje idag kan inte mätas i ord utan bara i glädjen över Mark- och miljööverdomstolen:s domslut i mål M8673-15, Omnefjärden, Kramfors kommun! Att jag äntligen blivit en bit i det enorma pussel… Continue Reading