Afrikansk fisk odlas i Skåne

Fiskodlingar inomhus ökar. Och med en ökande befolkning som behöver proteiner och hotade fiskebestånd i haven är fisk kanske något vi får vänja oss vid att odla istället för att fånga. I Landskrona har företaget Boliden Bergsöe upplåtit lokaler till en odling av tilapia (Oreochromis niloticus). Det är en sötvattensfisk från Afrika och det passar… Continue Reading


Jockfalls fiskecamp gör skillnad

Framtiden ligger i naturupplevelsen och sportfiske är en viktig faktor i Europa, allt fler älvar restaureras och flottnings rensas för att mångfalden ska komma tillbaka till våra älvar. Vi satsar på att bygga ut för fler ska kunna besöka ett av Europas sista levande älvar med fritt forsande vatten. Därför är det av vikt att… Continue Reading


Mikael Stener gör skillnad

Jag skänker detta bete till Save the Baltic salmon för att stödja deras arbete med att värna våra vatten. Jag vill ju att mina barn och barnbarn ska kunna fiska i friska vatten i framtiden. Betet är en Stoner Teaser i färgen sunset. Det är folierad med en holografisk folie, 80g och 15cm jerkbait. Jag… Continue Reading


Vinnarna i fototävlingen

Ett bra foto säger mer än tusen ord, det kan man verkligen skriva under för dom deltagares bilderna. Här finns vikten i ett fungerande vatten från källa till hav, det onda det goda finns med. Jag vill på intet sätt minska värdet i ett foto från förstörd miljö, dom är av största vikt, men eftersom… Continue Reading


Kraftig norsk kritik mot Testfaktas laxtest

Testfaktas analys av etoxikin* i lax har fått stort genomslag och många konsumenter är upprörda. Till försvar går Norges Sjömatråd, som menar att det förekommer missvisande information i analysen. *Etoxikin är förbjudet som bekämpningsmedel i jordbruket sedan 2011. Men i fiskfoder är det fritt fram att tillsätta ämnet som konserveringsmedel för att fodret inte ska… Continue Reading


Slår larm om ”luscocktail”

  Det går inte att utesluta att vissa veterinärer inom laxodlarindustrin i Norge känner sig pressade. Mattilsynets (norska Livsmedelsverket) slutsats efter tiotals tillsynstillfällen är att läkemedelsanvändningen ofta varit oförsvarlig. Advokaten inom Mattilsynet, Rune Tjøsvoll varnar nu veterinärer att ta alltför stor hänsyn till sina uppdragsgivare. Mattilsynet har gjort, eller är i färd med att göra,… Continue Reading


Dags igen att nominera till vattenpriset Sjöstjärnan!

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Den får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår… Continue Reading