Mark- och miljööverdomstolen:s dom: De övergödande kassarna ska bort…

Logganummerett

Först av alla i Sverige har Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt satt ner foten! Alla tre fiskodlingarna utanför Höga Kusten ska vara avvecklade senast 13/3 2020!

Detta är en betydande delseger för Rädda Höga Kusten likaväl som för alla övriga aktörer som överklagat till MMÖD. Mot oss har vi haft Nordic Trout Sweden AB, f.d. Ålands Fiskförädling Sverige AB, med sin VD Olof Karlsson. Medagerande till detta företag, Sveriges största fiskodlings­företag med omodern teknik, har varit Länsstyrelsen i Västernorrland. Eftermälet från Olof Karlsson i en intervju i Ålands radio var påståendet att bakom detta domslut från MMÖD står ”några fanatiska aktivister”! Sanningen är att bakom domslutet står åtminstone en fjärdedel av Sveriges befolkning! Det kan vara betydligt flera…

Deras domslut för odlingarna i Omnefjärden, Mjältösundet och Nätrafjärden är mycket glädjande! Ett optimalt domslut för de flesta av oss utifrån RHK:s förväntningar! Varmt tack MMÖD vid Svea hovrätt!

Sedan de tre förhandlingsdagarna med MMÖD runt 10/10 -16 har många av oss i styrelsen varit ”försiktigt optimistiska”. Men domslutet har fördröjts av okänd anledning.

Vårt utsatta datum för nästa styrelsemöte har därför flyttats fram ett stort antal gånger. Först till 19/3 -17 var det motiverat att genomföra det första styrelsemötet på nästan fem månader. Dagen till ära var allas respektive inbjudna! För första gången på nästan fyra år serverades tårta till kaffet! Men som vanligt betalade alla utan knot ur egen ficka! Troligtvis ligger minst 50-talet styrelsemöten bakom oss sedan starten i maj 2013.

Låt mig passa på tillfället att framföra ett stort tack till alla i styrelsen som under de senaste snart fyra åren träget och framgångsrikt kämpat på barrikaderna med sikte på detta delmål för vår miljö! Ni har gjort en bestående insats för framtida generationer! Dessutom vill jag skicka en tacksamhetens sköna kram från oss i styrelsen till våra respektive, som troget stöttat och inspirerat under denna långa tid!

En mycket omfattande kollektiv process ligger bakom denna framgång för oss i RHK! Att utförligt redovisa allas medverkan i denna väv av inslag från olika aktörer är näst intill en omöjlighet. Jag försöker dock i det här utskicket redovisa de viktigaste! Ett viktigt skäl är förhoppningen att få framföra RHK:s tack för utomordentlig stöttning under processens gång. En biavsikt är att få redovisa för dig och styrelsen att utan stöd från många andra aktörer hade framgången troligtvis inte varit möjlig.

Men framgång genom MMÖD:s domslut är en sak. Den nödvändiga saneringen är ett annat problem. Den finns inte med i domslutet utan regleras av tidigare beslut. Men kommer fiskodlarna att betala? Vilken myndighet kommer att lägga kraft bakom sitt beslut om sanering och därmed kostnadsersättning från dessa utövare av miljöfarlig verksamhet? Alternativet är att det belastar oss skattebetalare.

Nu till den kollektiva processen… Först av allt! Ett stort varmt tack till var och en som är medlem i vår förening! Ert engagemang har varit inspirerande! Många av er har gett oss ekonomiska bidrag! Många av er har uppmuntrat oss, tackat oss, gratulerat oss! Ett särskilt tack till Hålvikens, Stråsundsvikens och Mjällomsvikens intresseföreningar!

Ett varmt tack till alla som har undervisat oss i RHK! Nestorn i det gänget är utan tvekan marinbiologen och dykaren Hans Kautsky, f.d. lektor vid Stockholms universitet!

SMHI har spelat en mycket viktig roll med sin vattenwebb. Deras ideella undervisning, förmedlad av fil Dr. Niklas Gjerdt, och deras kommersiella rapport om fosfortransporten från Landösjön gav oss kunskap om nedströmseffekterna inte minst för fosfor och därmed ett övertag på den undermåliga forskning som SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) delgivit Alliansregeringen.

Vattenmyndigheten i Botttenhavets vattendistrikt ska inte förglömmas! Inte heller Nätraälvens fiskevårdsförening. Vår expert på SMHI:s vattenwebb, Allan Häggström, har betytt mycket för RHK:s arbete. Likaså Karl-Erik Fredriksson, Frösön i Jämtland.

Ett stort tack till Naturskyddsföreningens länsförbund i Västernorrland genom Susanne Rantakokko och Höga Kusten – Ådalarnas naturskyddsförening genom Christer Borg! Likaså till Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund! Bakom dem står 1,6 miljoner sportfiskare!

Två av länets riksdagsledamöter måste honoreras för sitt engagemang mot vattenbruk i öppna kassar! Det är Eva Sonidsson (S) från Kramfors och Lena Asplund (M) från Sollefteå! Min förhoppning är att RHK får hålla kontakten med er även i fortsättningen! MMÖD:s ställningstagande bör kunna vara inkörsporten till en samfälld politisk överenskommelse i riksdagen om en modern inriktning av svenskt vattenbruk! Stort varmt tack!

En stor bukett blommor vill jag överlämna till Örnsköldsviks kommun för en mycket betydelsefull insats i överklagandeprocessen gällande Nätrafjärden. Kommunledningens klara ställningstagande, i full enighet med alla övriga partier, emot fiskodling i öppna kassar tillsammans med det resoluta agerandet av er miljöavdelning, manifesterat av inte minst miljövårdsinspektör Irina Håkansson, har varit en glädje att konstatera för RHK!

MMÖD:s remissinstans Havs- och vattenmyndigheten har spelat en betydelsefull och kanske avgörande roll för utgången av detta mål! Stort tack! Deras samarbete med SMHI har gett ett stabilt och vetenskapligt underbyggt beslutsunderlag för MMÖD. Jag går inte in på detaljer. Jag rekommenderar dock att Du besöker deras hemsida och läser deras fantastiska målsättning!

Dessutom vill jag överlämna en personlig blomma till det växande nätverket omkring mig (och indirekt RHK) för ert stöd under hela denna process! Jag återkommer med ett särskilt utskick till er!

Det finns en oerhört betydelsefull mötesplats mellan RHK som styrelse och RHK som förening! Där är Du en av c:a 650 medlemmar. Det är vår FB-sida i första hand och Save the Baltics blogg i andra hand!

Sedan flera år tillbaka har RHK på olika sätt haft ett samarbete med Save The Baltic och deras grundare och pådrivare, Kenneth Karlsson. Han är huvudredaktör för deras blogg. Den andra redaktören är Lena Hjärpne, med dubbelt ansvarsområde skulle man kunna säga… alltså huvudredaktör för FB-sidan Bevara Världsarvet Höga Kusten från allra första början av vår verksamhet och efter hand också redaktör för Saves blogg. Utan dessa möjligheter att på nätet föra ut fakta i denna process hade vår opinionsbildande roll varit obetydlig.

Eftersom Saves blogg har en mycket större läsekrets är den ett mycket värdefullt komplement för vår FB-sida. På Saves blogg kommer därför i fortsättningen att finnas nyheter från de flesta ideella miljögrupperingarna, inklusive de som RHK bidrar med! Därför vill jag framföra mitt eget och RHK:s mycket varma tack för den fantastiska insats som Lena och Kenneth medverkat i sedan starten 2013!

Vårt samarbete med Save the Baltic medförde att vi fick kontakt med två av deras styrelsemedlemmar, nämligen fil. Dr. i limnologi Stellan Hamrin och Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms universitet. Stellan kom därför att förstärka insatsen från oss sakägare gentemot MMÖD alla tre förhandlingsdagarna med gott resultat.

Sex medlemmar i RHK:s styrelse åkte därför 23/2 -17 på egen bekostnad till Umeå för att höra Lennart föreläsa om tiamin, detsamma som B 1-vitamin. RHK framför ett varmt tack till er båda!

Tack för att du som läser detta engagerar dig i vår sak!

Med vänlig hälsning
Nils-Erik Vigren, för Rädda Höga Kusten

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.