ILA-SMITTAD FISKODLING PÅ FÄRÖARNA

Färöarna
Bakkafrostlokaliteten kommer att tömmas på fisk inom tre veckor.
Misstanken om *ILA- virus (Infektiös laxanemi)  på odlingen plats A-73 Hvannasund Nordur har nu bekräftats. Den informerar det färöiska odlarföretaget Bakkafrost i ett börsmeddelande på måndagskvällen .

A-73 Hvannasund Nordur har varit under ökad bevakning sedan juli 2016 när ett rutinövervaknings- prov resulterade i misstanke om att fisken var infekterad med ILA-virus.

I mars i år beslutat Bakkafrost, som driver odlingen, att slakta den återstående fiskmängden vid fiskodlingen. Skörden beräknas vara klar i mitten av april och Bakkafrost beräknar årets förväntade skördevolym till 53.500 ton rensad vikt.

Bekräftelse av ILA-virus resulterar i att odlingen får ligga i träda minst sex månader efter det att platsen har tömts på fisk, säger Bakkafrost.

Källa: Ilaks.no 2017-03-27 av Aslak Berge
http://ilaks.no/bekreftet-ila-pavisning-pa-faeroyene/
Bild: Escape Travel

* ILA:
Förekomst
Sjukdomen finns påvisad i Skottland, Kanada, Irland, Chile och Norge. Området från Stavanger till svenska gränsen har aldrig haft något utbrott av ILA. Närheten till områden med infektion gör ändå att det finns skäl att, framförallt på den svenska västkusten, vara observant på symtom på sjukdomen.

Symtom
Fisken får beteendeförändringar som ett slött och onormalt simsätt på grund av balanssvårigheter. Andra symtom som man kan se är utspänd buk, blödningar på buken, mörk lever, anemi, och ibland blödningar i ögonkammaren.

Smittämne
Sjukdomen orsakas av ortomyxovirus.

Smittvägar
Sjukdomen drabbar enligt norsk erfarenhet lax i kustvatten och smittar enligt nuvarande kunskaper inte från föräldradjur direkt till avkomman. Dödligheten kan variera mellan 0-100 procent. Viruset sprids via vattnet och med fiskodlingsutrustning. Fiskar som överlevt ILA blir symtomfria smittbärare och kan sprida sjukdomen vidare.

Diagnos
För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta. Ta även blodutstryk och blodprov (tre ml heparinrör) och formalinfixera material för histopatologi från lever, mjälte och främre delen av tarmen.
Källa: SVA
http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/infektios-lax-anemi-infectious-salmon-anemia-ila-isa

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.