NY TEKNIK FÖR RENING AV AVLOPPSVATTEN

avlopp

Avancerade vattenreningstekniker kan vara en del i att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Genom nya tekniker finns det möjlighet att kraftigt reducera utsläppen av både kända och okända substanser till våra vattenmiljöer och därmed minska risken för marina föroreningar.

Bakgrund

Sedan 1930 har den globala kemikalieproduktionen ökat från 1 miljon till 400 miljoner ton per år. Från 50-talet ser man en särskilt ökad produktion av bland annat plaster, bekämpningsmedel och läkemedel. Kemikalier har aldrig varit så närvarande i vårt samhälle och vår vardag, och antalet nya substanser fortsätter att öka. Tusentals av dessa kemiska föreningar når våra vattenmiljöer där de kan ackumuleras och ge negativa effekter på levande organismer.

Inom två mil från Östersjökusten bor 28 miljoner människor, som varje år producerar 3 miljarder kubikmeter avloppsvatten.

Östersjön är omgivet av 615 kustnära reningsverk. Utav dessa är 45 stycken mottagare av avloppsvatten från över 100.000 personer och tillsammans står de för 70% av vattenreningen från kustområdenas befolkning.

Att uppgradera dessa stora reningsverk med avancerade tekniker kan bidra till att ta bort 70-80% av mikroföroreningarna utgående vatten och halvera den totala belastningen från samtliga reningsverk. En sådan åtgärd har alltså möjlighet att märkbart minska koncentrationerna av en rad mikroföroreningar i havet och därmed skydda denna känsliga miljö.

– Tekniken finns redan på plats men används främst inom industrin och för att rena dricksvatten. Där är man beredd att betala ett ­högre pris. Men i Sverige finns en del pilotanläggningar, och det första reningsverket med avancerad rening byggs just nu i Linköping och ska vara i drift i sommar, säger Anna Undeman Miljökemist, Baltic Eye, Östersjöcentrum

Läs eller ladda ner:

Källor: DN 2017-03-22, Henning Eklund
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/reningsverken-far-inte-bort-alla-gifter/
Baltic Eye, Östersjöcentrum Emma Undeman
http://www.su.se/ostersjocentrum/publikationer/policy-briefs/policy-brief-avancerad-vattenrening-1.325403
Foto: A Maslennikov/Azote

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.