NY TEKNIK FÖR RENING AV AVLOPPSVATTEN

Avancerade vattenreningstekniker kan vara en del i att möta utmaningarna kring samhällets ökande kemikalieanvändning. Genom nya tekniker finns det möjlighet att kraftigt reducera utsläppen av både kända och okända substanser till våra vattenmiljöer och därmed minska risken för marina föroreningar. Bakgrund Sedan 1930 har den globala kemikalieproduktionen ökat från 1 miljon till 400 miljoner ton per… Continue Reading