Slår larm om ”luscocktail”

  Det går inte att utesluta att vissa veterinärer inom laxodlarindustrin i Norge känner sig pressade. Mattilsynets (norska Livsmedelsverket) slutsats efter tiotals tillsynstillfällen är att läkemedelsanvändningen ofta varit oförsvarlig. Advokaten inom Mattilsynet, Rune Tjøsvoll varnar nu veterinärer att ta alltför stor hänsyn till sina uppdragsgivare. Mattilsynet har gjort, eller är i färd med att göra,… Continue Reading


Dags igen att nominera till vattenpriset Sjöstjärnan!

Sjöstjärnan är ett pris för att uppmärksamma lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Prissumman är 50 000 kronor. Den får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten. Det kan till exempel vara åtgärder, informationsinsatser eller kompetensutveckling Det är Havs- och vattenmyndigheten, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som står bakom priset Sjöstjärnan och som ingår… Continue Reading