Här är Norrlands mest förorenade havsbottnar – alla ligger i Västernorrland

sulfatfabriken1970

Sulfatfabriken vid Köpmanholmen i Örnsköldsviks kommun lades ner 1982

Utanför skogsindustrierna längs Norrlandskusten vilar enorma mängder fibrer på havsbotten. Fiberbankar som ofta är späckade av tungmetaller och miljögifter. 
Nu har 44 platser längs Norrlandskusten riskklassats. Alla som placerats i den absolut högsta riskklassen ligger i Västernorrland.

För att en högt riskklassad plats ska vara verkligt farlig krävs även en spridningsväg och något objekt som blir utsatt, människa, djur eller kanske ett naturskyddat område.

De senaste åren har hundratals miljoner kronor satsats på att sanera förorenade områden på land i Västernorrland. Nu står havsbotten på tur. Och ibland även sjöar och vattendrag.

I flera år har det pågått stora forskningsprojekt för att öka kunskapsläget och identifiera de värsta platserna utanför skogsindustrierna. Där har Västernorrland varit föregångare med att utveckla metodiken innan övriga Norrlandslän följde sedan efter.

Bakgrunden är de stora utsläppen från skogsindustrin som gjorts historiskt, från bland annat pappers- och massafabrik samt sågverk.

– Mellan 1870 och 1930 byggdes runt 30 massafabriker i Västernorrland. Dessutom har vi haft i runda tal 50 sågverk som använt doppning av virke med kemikalier och över 400 övriga sågverk, säger Karin Jönsson som arbetar med miljöfrågor på länsstyrelsen i Härnösand.

Bekämpningsmedlen som virket doppades med innehöll miljögifter och massan behandlades ibland med bland annat tungmetaller.

Det har resulterat i bottnar med tungmetaller som bland annat kvicksilver och organiska miljögifter. Till de sistnämnda hör exempelvis polyaromatiska kolväten, DDT, dioxiner, furaner, PCB samt bekämpningsmedel för svamp och insekter, som HCB och HCH.

– I Västernorrland har vi hittat 14,1 kvadratkilometer sådana fiberrika sediment och 1,5 kvadratkilometer koncentrerade fiberbankar, säger Karin Jönsson.

Något man också upptäckt är att i de allra flesta fall har dessa fiberbankar inte blivit övertäckta naturligt av ”rena” sediment som man både önskat och förväntat.

Förhoppningen har varit att problemet skulle lösa sig själv med tiden, men det verkar bara gälla i undantagsfall.

Därför lär olika former av saneringar behövas på ett antal platser.

Föroreningar som man vet sprids i näringskedjorna och till sist även kan nå människan. Studier som gjorts vid kusten har visat att det sker en sådan bioackumulation av miljögifter och tungmetaller i näringskedjan.

FAKTA/
Här är de 20 värst riskklassade områdena i Västernorrland

Klass 1A ”Synnerligen stor risk
Örnsköldsviksfjärden (sågverk, träsliperi, kloralkalifabrik, sulfitmassafabrik)
Skönviken (sulfitfabrik och kloralkalifabrik)
Köpmanholmen (sågverk, sulfit och senare sulfatfabrik, kloralkalifabrik)
Svanö (sulfitmassafabrik, sågverk, sulfitspritfabrik)
Hallstanäs (träsliperi med kvicksilveracetat)
Ortviken (sågverk och sulfitmassafabrik)

Klass 1B ”Mycket stor risk”
Väja-Dynäs (sågverk och sulfatmassafabrik)
Kramforsviken (sågverk och sulfatmassafabrik)
Essvik (sulfitmassafabrik)
Marmen och Marmen norr (träsliperi och massafabrik)
Utansjö (sulfitmassafabrik, träsliperi och sågverk)

Klass 1C ”Särskilt stor risk”
Sandviken (sågverk och sulfatmassafabrik)
Husum västra (sulfatmassafabrik)
Nensjö ((sågverk och sulfatmassafabrik)
Svanö-Gålåviken (sulfatmassafabrik, sågverk och sulfitspritfabrik)

Klass 2 ”Stor risk”
Klampenborg (sulfitmassafabrik, sågverk sulfitspritfabrik)
Ulvvik, Nattviken (träsliperi och sågverk)
Stödesjön (sågverk)
Husum östra (sulfatmassafabrik)

Klass 3 ”Måttlig risk”
Frånö

Klass 4 ”Liten risk”
Inga objekt

FAKTA/Dioxiner

Dioxiner är egentligen ett samlingsnamn för ett par hundra olika kemiskt närbesläktade Dioxiner och dibensofuraner, varav några tiotal är extra farliga.

Dioxinerna bryts ner mycket sakta och är fettlösliga något som gör att de ansamlas i kroppen och i näringskedjan. Enligt de svenska miljömålen ska dioxinerna bort.

Miljögifter kan orsaka cancer, påverka hormonsystemen, reproduktionen och en organisms tidiga utveckling. Dioxinerna vid sågverken har följt med som en förorening i bekämpningsmedlet pentaklorfenol. Ett medel virket förr doppades i för att inte blåna.

Miljögifterna kan man få i sig på flera olika sätt, via huden, andningen eller genom munnen.

Källa: Örnsköldsviks Allehanda, Anders Lidén 2017-02-20. Foto: Finnfalle
http://www.allehanda.se/vasternorrland/har-ar-norrlands-mest-fororenade-havsbottnar-alla-ligger-i-vasternorrland
(Länken kan endast läsas av de som prenumererar på nättidningen, tyvärr!)

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.