Stoppa laxdöden i Mörrumsån

Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har tilldelat professor Lennart Balk, Stockholms universitet, 237 000 kr för att fortsätta de vetenskapliga studierna av vitaminbrist (tiamin) i ekosystemet utanför Mörrumsån.

https://savethebalticsalmon.se/category/tiaminbrist/

Under förra veckans konferens på Sveaskogs Kronolaxfiske presenterades SVA:s analys av undersökta sjuka fiskar från Mörrumsån, där infektionssjukdomar, virus och svampsjukdomar påvisades. Denna typ av sjukdomar har förekommit under många år i ån men verkar nu ha förvärrats.

Under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal observerades vid Kronolaxfiskets laxodling att överlevnaden hos laxens avkomma sjönk drastiskt, som värst ned till genomsnittligt bara 5-10%.

Injektion av tiamin i laxhonorna ledde omgående till att dödligheten på avkomman försvann nästan helt. Vi talar alltså om den period i laxens liv, då den är helt beroende av den näring, inklusive tiamin, som förts över från honan.

Lennart Balk och andra forskare har visat att problemet med tiaminbrist hos vilda djur är mycket mer omfattande än vad man tidigare vetat. Effekter som kan kopplas till tiaminbrist är minskad tillväxt, förändrade organstorlekar, förändrat beteende, försämrade blodvärden, ökade infektioner, försämrad simförmåga och mycket allvarliga effekter på fortplantningen.

Dessa symtom stämmer väl överens med vad som nu kan iakttas hos framför allt lax men också öring i Mörrumsån, liksom i flertalet laxvattendrag som mynnar i Östersjön.

Visserligen verkar det stå klart att den direkta orsaken till den omfattande dödligheten på lekvandrande lax och öring är virus och svampangrepp. Mot bakgrund av resultatet av tiaminbehandling och Lennart Balks forskning verkar det sannolikt att angreppen blir allvarligare på grund av att immunförsvaret kraftigt försämrats av tiaminbrist.

Vi finner det angeläget, att man inte bara konstaterar att fisken drabbas av diverse problem utan att en stor ansträngning görs för att fastställa de grundläggande orsakerna.

Vi är övertygade om att orsakerna finns i bristen på tiamin. Hur bristen i ekosystemen i grunden uppkommer är oklart. Göte Borgströms stiftelses ovan nämnda forskningsbidrag kommer förhoppningsvis att bidra till att viktig kunskap erhålls på detta område. Ytterligare väsentligt större resurser för forskning behöver tillsättas på ett nationellt och internationellt plan för att komma till klarhet i den väsentliga frågan: Hur och var i ekosystemet uppkommer tiaminbristen?

Som vi kustboende själva kunnat se lider ejder, trut, ål, torsk med flera arter också av stora påfrestningar och många populationer minskar drastiskt.

Vi har därför undertecknat den skrivelse till miljöministern, landsbygdsministern med flera som blev ett av resultaten från förra veckans konferens i Mörrum.

I skrivelsen önskar vi att regeringen tar större ansvar och tillsätter medel för sammanställning av information om miljötillståndet i Östersjön och för ledning av ett nationellt arbete med forskning på området samt att orsakerna till tiaminbrist hos djur prioriteras.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.