Nej till fiskodlingen i Storsjön – ny teknik krävs för tillstånd utanför Rödön

 

600
Sedan Bright Water Fish AB ansökte om tillstånd till fiskodling i Storsjön har tekniken utvecklats. Det är skälet till att Miljödomstolen säger nej till storodlingen utanför Rödön i öppna kassar.

Men helt nej blir det inte enligt domslutet. Nu ska Miljöprövningsdelegationen ta sig an ärendet igen och pröva ansökan utifrån att cirka 2 000 ton fisk ska hållas i så kallade halvslutna kassar.

Jussi Kähäri, vd för Bright Water Fish, är alls inte nedslagen av domstolsutslaget:

– Det innebär bara ett litet dröjsmål och inte slutet på fiskodlingsplanerna.

Han säger att Miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt bekräftat att det är okej med en fiskodling i den här skalan i Storsjön.

Domen i Miljödomstolen argumenterar för att beräkningarna av hur mycket utsläpp Storsjön tål inte är särskilt pålitliga. Egentligen går det inte att använda Storsjön som ett exempel på ett regleringsmagasin som är näringsfattigt och därför går att storskaligt odla fisk i, menar domstolen.

Sedan Bright Water Fish AB 2013 ansökte om att få komma igång med den första etappen på det som ska bli den hittills största odlingen i Sverige har tekniken utvecklats.

Nu är det inte längre öppna kassar som är bästa möjliga teknik, enligt domen.

Det är i stället halvslutna kassar. De är till ytan lika stora, men de är slutna så att utsläppen av fiskbajs och foderspill regleras.

”I och med att domstolen anser att den beviljade produktionsnivån med förbrukning av 2 000 ton fiskfoder i odling med öppna kassar inte kan accepteras men att en motsvarande produktionsnivå eventuellt skulle kunna accepteras vid odling med i huvudsak halvslutna kassar måste utredningen således fördjupas betydligt”.

Bright Water Fish AB tvingas till omtag och göra en ny miljökonsekvensutredning byggd på fiskodling i halvslutna kassar.

När Miljöprövningsdelegationen sa ja till odlingen utanför Rödön, i Vejmon, var det många som klagade. Länsstyrelsen i Jämtlands län, Krokoms kommun och en lång rad av Rödöbor.

Nu får de delvis rätt. Men inte när det gäller deras argument om att dricksvattnet i Storsjön hotas av en odling, den oron bet inte på domstolen. Minnesgärde ligger för långt bort, menar domstolen.

Däremot anser Miljödomstolen att bolagets miljökonsekvensbeskrivning inte var bra nog. Att helt avslå ansökan och säga tvärt nej, ”har övervägts”, skriver domstolen. Men den kom till slutsatsen att Bright Water Fish ska få en ny chans att få sin sak prövad om bristerna i underlaget åtgärdas.

Det dröjer med andra ord innan Vejmon får fiskodling.

Bright Water Fishs Jussi Kähäri hoppas att ett beslut som tillåter fiskodlingen vinner laga kraft under 2017, och att fiskodlingen ska kunna anläggas under 2018.

Han räknar med att fiskodlingen ska kunna ge mellan 5 och 10 arbetstillfällen i själva vattenbruket och ytterligare uppåt 30 jobb vid ett fiskslakteri som skulle kunna ligga i Trångsviken.

Jussi Kähäri räknar med att kompletteringarna till Miljöprövningsdelegationen ska vara klara inom en månad.

Källa: Östersundsposten 2017-01-25
Maria Lindholm

063-16 16 21 maria.lindholm@mittmedia.se

Ingmar Reslegård

063-16 16 24 ingmar.reslegard@mittmedia.se

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.