I mjölkkrisens spår – Fiskar i ladugården på Gotland?

slutet system

2017-01-04
Fiskodling av diverse fisksorter, i slutna system i drift, finns på flera ställen i Sverige. Andra är under projektering. I Kanada finns en stor anläggning där man odlar lax. Intresset för miljövänlig fiskodling ökar och förhoppningsvis ska vi inom några år ha flera stora odlingar igång, samtidigt som odlingar i öppna kassar minskar i antal. I traditionell fiskodling går avfallet orenat ut i haven, sjöarna eller vattendragen och bidrar till övergödning.

Även våra grannländer har RAS-anläggningar (Recirculating, Aquaculture System) där foderrester och fekalier tas om hand på olika sätt för att bli till gödsel eller biobränsle.

Fisken i en RAS-anläggning påverkas inte heller av sjukdomar på samma sätt som i öppna odlingar. Dessutom är risken för rymningar minimal. Tillväxten sker också mycket snabbare.

Fiskar i stället för mjölkkor? En galen idé?

När mjölkkrisen skakade lantbruket på Gotland drog utvecklingsbolaget Heligholm på Sudret igång en dialog med några av Storsudrets lantbrukare.
Någon sa:
– kanske kan fiskodling i ladugården vara något att undersöka?

I dag har tanken blivit ett projekt som drivs av Forum Östersjön med Jan Larsson som projektledare.

larsson
Foto: Ulrika Uusitalo Fernholm/SR Gotland

Vi börjar med regnbåge. Jan Larsson leder fiskodlingsprojektet i Burgsvik. Han tror att man kommer att börja med regnbågslax eftersom den är en av de mest lättodlade arterna.

Nu ansöker man, i ett första skede, om stöd från Leader Gute till projekteringen av en landbaserad fiskodling i Burgsvik. Det handlar om en förstudie, men om allt går som planerat kan en försöksodling i liten skala vara igång redan till hösten.

Försöksodlingen är tänkt att inrymmas i industrilokaler i Burgsvik. Om den går bra hoppas Jan Larsson att fiskodling av den här typen kan bli något för lantbrukare över hela ön, och han hoppas därför att Leader Gute ska stötta satsningen:

– Ju mer man kan bredda lantbruket, desto bättre är det, säger han.

I Burgsvik ligger lokalerna granne med en växthusodling. I försöket vill man undersöka om det näringsrika avloppsvattnet från fiskodlingen kan ledas över till grönsaksodlingen.

– Det är kretsloppet som är finessen. Att odla fisk i havet skulle inte vara något alternativ. När man matar fisken i öppna kassar göder det på havet, men här kan vattnet återbrukas, säger Jan Larsson.

En projektgrupp har bildats. Den har gjort studiebesök hos Svensk Fiskodling på Ljusterö i Stockholms skärgård och där har man lovat att bidra med sina erfarenheter, om pilotprojektet i Burgsvik kommer igång. Gruppen planerar också att besöka några andra fiskodlingar på fastlandet.

Håkan Ahlsten krögare och medlem i projektgruppen tror att det finns avsättning för den landodlade fisken.

– Här vet man precis vad fisken har fått i sig. Det blir en exklusiv fisk och efterfrågan kommer kanske i första hand att komma från lyxkrogarna.

– Om vi kan få det här att fungera blir det enkelt för andra att följa efter. På många äldre gårdar finns det ladugårdar och ekonomibyggnader som står tomma. Och om man redan använder flytgödsel skulle den kunna spetsas med avloppsvatten från fiskodlingen, säger Markus Westberg, lantbrukare och fortsätter:

– Även om det blir bättre för mjölkproducenterna så fortgår det en stordriftsrationalisering och där gårdar som inte är beredda att göra jätteinvesteringar avvecklas. Med en fiskodling kan man kanske göra en mindre investering som gör att man har något att leva på fram till pensionen.

Om Forum Östersjön får de 400 000 kronor som man ansöker om ska man göra en grundlig förstudie av både fiskodlingen i sig och hur kedjan med rensning och paketering ska fungera. Sedan är tanken att man ska gå vidare med en mindre provodling och till sist utöka så att man kommer upp i en produktion på ett ton fisk i månaden.

– I bästa fall har vi en liten provodling igång till hösten, säger Jan Larsson.

Källa: Eva Klint Langland/helagotland.se

0498-20 25 61

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.