Full pott för Norske Lakseelver!

Bild: Norske Lakseelver Sexdubblat offentligt stöd mot odlingsindustrin Norske Lakseelver är en av de tydligaste lobbyisterna mot utbyggnad av vattenbruket. Deras agenda är: att få odlingsindustrin att gå från öppen till slutna system att säkerställa märkning av odlad fisk. Representanter från Norske Laxeelver träffas regelbundet för utfrågningar i Stortinget. Och de är i nära kontakt… Continue Reading