45 000 ton kemiska stridsmedel ligger dumpat i Östersjön. Sverige tycker det är bäst att inte plocka upp det, men andra länder tycker annorlunda. – Om man går in och börjar rota i det här, är risken stor att många bomber, som är i dålig kondition och sönderrostade, bryts sönder och då får man ut… Continue Reading