Vattenbruket kan strida mot norska grundlagens § 112

paragraf-112

 Bild: Juridiska fakulteten Universitetet i Oslo

Juridikprofessorn Ole Kristian Fauchald menar att regelverket gällande laxodling skulle stå i strid med grundlagen.
– Jag tror att det finns goda argument för att man i en given situation kommer att kunna göra en stämningsansökan mot staten, sade han.

Ole Kristian Fauchald är professor i juridik och expert på miljörätt knuten till Fridtjof Nansen Institute.
10c2bc69fcf6efd581cf522ea9d1ac98

Foto: FNI
Han har, finansierat av  bland andra miljöorganisationen Salmon Camera, skrivit en rapport om vilka krav grundlagen § 112, ofta kallad grundlagens Miljöparagraf .

Grundlagen § 112 säger:

Var och en har rätt till en miljö som säkerställer hälsa och till en natur- där produktionskapaciteten och mångfalden bevaras.

Naturresurser skall disponeras på grundval av en långsiktig och mångsidig betraktelse. Med tanke på att skydda denna rättighet även för eftervärlden.

Medborgarna har rätt till kunskap om tillståndet i miljön och effekterna av planerade och genomförda insatser i naturen, så att den kan skydda de rättigheter de har:

Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att genomföra dessa principer.
(Något svåröversatt, anm. )  Därför är texten här även på norska:

”Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
 Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”

Okonstitutionellt?
Ole Kristian Fauchald menar att regelverket gällande laxodling skulle strida mot miljö-paragrafen i grundlagen. Och han menar också även det nya så kallade trafikljussystemet  (nytt forvaltningssystem med starka incitament för att få kontroll över lokal lussmitta). Tillväxt av vattenbruket är både förkastligt och kan vara i strid med grundlagen.

Därmed menar Fauchald det finns ett betydligt utrymme för att tillämpa § 112 som en självständig rättslig grund i frågor som gäller vattenbrukets påverkan på vild lax. Detta kommer särskilt att gälla beslut vid utökad odlingsverksamhet eller om myndigheterna misslyckas med att ingripa mot befintliga odlingar som hotar vilda laxbestånd.

– De rättigheter som uttryckts  i grundlagens § 112, återspeglas  inte tillräckligt i lagstiftningen i allmänhet. Det betyder i praktiken att om vildlaxens status är hotad, kan detta enligt § 112 anses vara en möjlig grund för att vidta rättsliga åtgärder mot staten, säger Fauchald till DN.

– Poängen är att grundlagen ger inga andra än odlingsindustrin och myndigheterna rättigheter som inte lagts in i den vanliga lagstiftningen, tillägger han.

Inte integrerad förvaltning
Men grunden för sådana åtgärder måste ju vara att vildlaxens existens faktiskt är hotad?

Ja, och jag antar också att laxbeståndet hotas av odlingsindustrin. Frågan är naturligtvis vad som är status för vildlax i dag och de hot som vi ser. Hur allvarligt är det?  Och kommer de ändringarna regeringen nu lägger fram gällande odlingstillväxten innebära en ökad risk för vild lax?

Finns det en grund för att fastställa att status för vild lax i dag är i strid med grundlagens § 112?

Statusen är väl ganska stabil och knappast i strid med grundlagen i dag. Men baserat på vad forskarna säger, och om trenden i en negativ riktning fortsätter, då kan detta bli ett problem. Och nu lägger regeringen fram ett system där man vill ha en mer gradvis tillväxt i branschen med automatiserad procedur enbart baserat på mängden av löss. Det finns också andra viktiga faktorer som påverkar vild lax. Regeringen planerar därför ett ledningssystem som inte är ekosystembaserat. Man har ingen helhetssyn. Det är ett grundläggande problem, sade han.

– Menar du att en process mot regeringen baserad på grundlagens § 112 har en god chans att nå fram?

– Det beror på vad som är status för vild lax. Jag föredrar inte en tydlig slutsats, men jag tror att det finns goda argument för att en given situation kommer att kunna främja en sådan process, säger Fauchald.

VD för Seafood Norway, Geir Ove Ystmark, vill inte kommentera Fauchalds uttalanden.

– Vi anser att det är fel av oss att tolka konstitutionens artiklar. Det naturliga är att lagstiftaren eller justitiekanslern får göra det.
Källa: Dagens Naeringsliv 2017-01-10, Harald Berglihn
Översättning: Lena Hjärpne

Hela artikeln på norska finns att läsa HÄR

En artikel från Nansen Institute på engelska finns HÄR

 

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.