Sjukdomar, laxlöss, rymningar och femfaldig expansion?

ila
Bild: Åbo Akademi

Den norske fiskeriministern Per Sandberg och hans regering, satsar på att femfaldiga odlingen av framför allt lax fram till 2050, från en miljon ton i år 2016 till 5 miljoner ton 2050.

Rapporterade misstanke om ISA på julafton.
Om Grieg Seafood i Finnmark får bekräftelse på ett ISA-utbrott på fiskarna i orten Kleppnes i Hammerfest, måste fisken slaktas ut skriver tidningen Altaposten.

Vi förväntar oss de slutliga provresultateten torsdagen den 29/12 säger regiondirektören Roy-Tore Rikardsen i Grieg Seafood till tidningen.

Grieg Seafoods anläggning på Kleppenes består av tio kassar med smålax. Rikardsen säger att laxarna är från ett kilo och ner till 700 gram i den kassen där sjuk fisk har hittats. I den finns 155.000 smålaxar.
Källa: Ilaks.no 2016-12-28

Vad är ISA/ILA?
Förekomst
Sjukdomen finns påvisad i Skottland, Kanada, Irland, Chile och Norge. Området från Stavanger till svenska gränsen har aldrig haft något utbrott av ILA. Närheten till områden med infektion gör ändå att det finns skäl att, framförallt på den svenska västkusten, vara observant på symtom på sjukdomen.

Symtom
Fisken får beteendeförändringar som ett slött och onormalt simsätt på grund av balanssvårigheter. Andra symtom som man kan se är utspänd buk, blödningar på buken, mörk lever, anemi, och ibland blödningar i ögonkammaren.

Smittämne
Sjukdomen orsakas av ortomyxovirus.

Smittvägar
Sjukdomen drabbar enligt norsk erfarenhet lax i kustvatten och smittar enligt nuvarande kunskaper inte från föräldradjur direkt till avkomman. Dödligheten kan variera mellan 0-100 procent. Viruset sprids via vattnet och med fiskodlingsutrustning. Fiskar som överlevt ILA blir symtomfria smittbärare och kan sprida sjukdomen vidare.

Diagnos
För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta. Ta även blodutstryk och blodprov (tre ml heparinrör) och formalinfixera material för histopatologi från lever, mjälte och främre delen av tarmen.
Källa: SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Sverige

– Det är alltid allvarligt när man får misstanke om ett ISA-utbrott. Speciellt när det kommer i ett område där det inte har varit ISA på ett tag, säger chefen för fisk- och skaldjurshälsan på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Brit Hjeltnes till Ilaks.

Veterinärmedicinska Anstalten i Norge har fram till den 1 december i år 11 utbrott av infektiös laxanemi bekräftade. Det finns ytterligare två misstankar kvar och nu har en annan misstänkt kommit.

För tidigt att säga något om smitta
Det är Mattilsynet som sitter inne med den totala hotbilden och måste värdera hur situationen hanteras vidare. Men det ska sägas att när man får en ILA-smitta, kommer fisken i anläggningen fram tills den har slaktats u,t att utgöra en smittorisk. Detta gäller också om man bara slaktar ut delar av anläggningen där sjukdomen är aktiv, Säger Hjeltnes.
Hon menar vidare att det är för tidigt att säga något om smittoorsaken eller varifrån viruset kommer.

Vi förväntar oss inte att få ett tydligt svar på detta innan nyårsafton.

Ilaks har försökt att få en kommentar från Mattilsynets regionkontor i Finnmark, men har inte fått något svar.
Källa: Ilaks.no  Nyheter 28.12.2016

Av Elisabeth Nodland
(översättning Lena Hjärpne)

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.