Eliminering av lusproblemet med slutet system

lus3

Norge: Ny forskning visar att lusproblemet kan elimineras om man använder sig av slutna anläggningar i havet.
Denna forskning visar ett stort teknologiskt genombrott säger Eirik Biering, chef för Veterinärinstitutets sektion för Miljö och smittåtgärder i Trondheim i ett pressmeddelande.

Källa: Kyst.no 2016-09-30

I tidsskriften vattenbruk har publicerats artikeln: ”“Effective protection against sea lice during the production of Atlantic salmon in floating enclosures” Den bygger på forskning vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Artikeln beskriver en fältstudie med jämförelse av löss, dödlighet och tillväxt av laxodling i 11 slutna tankar och nio öppna referenskassar under perioden maj 2012 till maj 2015, i enlighet med Statens veterinärmedicinska anstalt i ett uttalande.

Resultat från storskaliga tester
– Detta är den första publicerade artikeln att i så detaljrikt beskriva resultaten från storskaliga tester i slutna tankar till havs, säger ansvarig författare Arve Nilsen. Han är en veterinär och forskare anställd vid Veterinärinstitutet sektionen Miljö och smittåtgärder i Trondheim. Han är nu halvvägs genom sin doktorsavhandling om fiskens hälsa och välfärd i slutna tankar som huvudtema.

Arbetet har pågått fyra olika platser i havet i Brønnøy och Bindal i Nordland, och har haft som huvudsyfte att dokumentera fiskens hälsa och välfärd med hjälp av sluten teknik som utvecklats av Akva design AS. De slutna tankarna består av en sluten kopplingspåse (1500-3000 m3 volym) som stöds av en flödesring. Vatten pumpas upp från 25 meter djupa in i buren och frigöras på nytt genom ett avlopp i botten av påsen. Slam kan samlas in och kommer att användas för produktion av bioenergi eller gödningsmedel.

– För det första läste vi de studier som finns om lössens förmåga att sprida sig i vattnet, sedan diskuterade vi tekniska möjligheter och begränsningar gällande teknologin kring kassarna och intag av djupt vatten under hela året. Vi bestämde oss för en intagsdjup av 25 meter och trodde att det skulle ge tillräckligt skydd mot löss, även om vattnet varken filtreras eller desinficeras före användning, säger Nilsen.

Zero löss i slutna tankar

Detta visade sig redan första sommaren att vara en framgång med noll löss i slutna tankar, medan det fanns stora mängder av löss i öppna referenskassar på samma ställe. Testerna görs nu i sex olika slutna tankar med smolt, alla med samma resultat.

– Arbetet utfördes på begäran av Aquaculture Innovation AS och Akva Design AS, i samarbete med IRIS (International Research Institute of Stavanger), norska vattenbruk Center AS och Sinkaberg Hansen AS. Forskningen bekräftar ett stort tekniskt genombrott. För första gången är det vetenskapligt bevisat att lax kan odlas i slutna system, vilket gör att lusproblemen elimineras medan tillväxt och välfärd är bra, säger divisionschef Eirik Biering Vid Veterinärinstitutet.

Lika viktig var en annan fråga som dök upp under tiden: även om intagsvattnet är utan löss kan det i perioder komma löss på fisken, och vad händer då? Under försöket, blev en sluten tank fylld med fisk från öppen kasse där redan laxlöss fanns Andra gånger blev fisken flyttat mellan slutna tankar via en transportbåt. Transportbåtarna pumpar in sitt transportvatten från cirka 2 meter djup, utan filtrering. Det innebar att fisken hade en flera timmar långt ”bad” i ytvattnet där det kunde finnas ett stort antal smittsamma luslarver.

Inget varaktigt lusangrepp

Artikeln visar att en sådan kort infektion)inte ledde till någon varaktig lus i slutna tankar. Lusmängden gick under experimentet tillbaka till noll utan någon behandling. Författarna har två möjliga förklaringar till detta. För det första behöver nykläckta lösslarve 18 dagar vid 10 graders vattentemperatur för att utvecklas till en smittsam parasit, medan vattnet i slutna burar ersattes efter bara 120-200 minuter. Att lösslarver förmodligen spolades ut innan de kunde utvecklas. Dessutom är det vanligt att se att infektioner med ett lågt antal parasiter gör det svårt för de sexuellt mogna parasiterna att hitta en partner. En luspopulation som inte får påfyllnad av nya ägg och larver kommer att dö ut på egen hand.

Skyddar mot parasiter

– Arbetet visar också att även om man får löss i dessa slutna systemen, så kan inte parasiter föröka sig längre där. Infektionen dör antingen ut eftersom det finns så få löss att de inte kan hitta någon att para sig med, eller på grund av att larverna tvättas ut ur systemet innan de kan fästa sig på fisk, säger Biering.

Fiskens vikt och överlevnad noterades också, och de fann inga negativa effekten av den nya burtekniken.

– Det kan faktiskt visa sig att det var bättre tillväxt och överlevnad i slutna tankar. Men detta är en stor mängd data som måste analyseras noggrant innan vi kan dra några slutsatser, säger Nielsen.
(översättning: Lena Hjärpne)

Läs också: Mattillsynet foreslar nye regler for varavlusning i 2017 HÄR

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.