LÖSSEN ÄTER LEVANDE LAX ÄNDA IN TILL BENET

Vi har ju i dagarna sett att man i Sverige kommer att få ASC-märkning i svenska butiker. Detta trots att den norska näringen brottas med stora problem. Som tidigare sagts importerar vi cirka 95% av vår laxkonsumtion från Norge. Läs Björn Morten Alstads inlägg på  den norska FB-sidan all uppdrett av fisk in i lukkede anlegg… Continue Reading