LUSBEHANDLINGENS PÅVERKAN PÅ RÄKOR

Myndigheterna varnade i nästan 20 år mot farorna gällande ett antal lusmedel. De kan skada räkor och andra skaldjur. Ändå kan NRK se att läkemedel fortfarande används intill eller precis ovanför berömda räkfält – genom att koppla samman uppgifter om utlämnande av ämnen, där odlingar ligger, och uppgifter om räkfält  från  Fiskeridirektoratet (Statlig myndighet för Fiske-… Continue Reading