Fosfor i matindustrin bidrar till övergödning i havet

  Livsmedelsindustrins tillsatser av fosfor i maten är så stora att de utgör ett hot mot miljön i sjöar och hav. Det visar en analys från Havsmiljöinstitutet. – Man tillsätter idag ungefär lika mycket fosfor i svensk matproduktion som man tidigare gjorde i maskindiskmedel, innan denna användning begränsades av miljöskäl, säger forskaren Anders Grimvall. Havsmiljöinstitutets… Continue Reading