Forskare spår högre halter av giftiga cyanobakterier

Klimatförändringar som leder till mildare vintrar och ett mindre salt hav kommer troligen att öka halterna av giftalger i Östersjön. Det visar en avhandling från Linnéuniversitetet i Växjö. Tidigare forskning har beräknat att mildare, regniga vintrar kommer att göra framtidens Östersjön mindre salt, eftersom vattenavrinningen till havet kommer att öka. Nya studier visar att den miljön troligen… Continue Reading