Stor kartläggning av gifthalter i vatten


brandslackare

Den 18 oktober gick startskottet för en nationell kartläggning gällande förekomsten av PFAS  i grundvatten.

– Tidigare undersökningar visar att spridningen av ämnena i miljön kan vara omfattande. Men det saknas en heltäckande kartläggning och det är därför som vi genomför detta under hösten och vintern, säger Mats Wallin vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Kartläggningen omfattar dels en klassning av ämnets påverkan och risker. Vid halter över 90 nanogram per liter vatten, anses grundvattnet inte tjänligt, utan åtgärder för att lösa problemet måste genomföras. Undersökningen kommer att ske under hösten och vintern 2016/17.
Källa: Svt Nyheter Småland, Jan-Erik Lundberg, 2016-10-18

                                                                 —————-

Hälso- och miljöfarliga miljögifter, PFAS, har hittats i både Ångermanälven och flera ångermanländska vattentäkter. Nu startar en stor kartläggning på området

PFAS är en grupp ämnen som kan vara cancerframkallande, som anrikas i fett och därmed även i näringskedjan. Topporganismer som människan är extra utsatta. Miljögifterna bryts också ner mycket långsamt i naturen.

PFAS används främst till brandsläckningsskum, impregneringsmedel och rengöringsmedel. Tidigare undersökningar visar att spridningen av ämnena i miljön kan vara omfattande.
Men det saknas en heltäckande kartläggning och det är därför som myndigheterna vill genomföra detta under hösten och vintern.

Vid flera brandövningsområden har man också hittat förhöjda halter av sådana ämnen.

Kartläggningen ska utföras av landets olika vattenmyndigheter. Västernorrlands länsstyrelse utgör vattenmyndighet för hela Bottenhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheten i länet ansvarar för Bottenhavet och ungefär en tredjedel av landets sjöar och vattendrag.

Problemet är att det tidigare upptäckts flera fall med förhöjda halter. Av 44 större vattendrag i landet som undersöktes av Sveriges lantbruksuniversitet låg 12 över vad EU anser acceptabelt. Dit hörde Ångermanälven.

I en annan studie Livsmedelsverket gjort av PFAS, hittade de i 1800 kontrollerade dricksvattenanläggningar förhöjda alter i 109. Det gällde bland annat Ramsele vattentäkt i Sollefteå, Gideheden i Örnsköldsvik och Nedansjö i Medelpad.

Vid halter över 90 manogram per liter, för 11 PFAS-ämnet sammantaget, anses grundvatten vara otillfredsställande och det behövs åtgärder. Men redan vid 20 procent av den nivån behövs enligt vattenmyndigheten kunskapshöjande åtgärder för att halten inte ska fortsätta stiga.
Källa: Örnsköldsviks Allehanda, Anders Lidén 2016-10-29

Läs mer om PFAS  HÄR

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.