Hej alla!

Logganummerett

Det här är ett utskick från Rädda Höga Kusten till våra medlemmar! Dessutom är det avsett att läggas ut på vår FB-sida, på Save the Baltics  FB-sida, blogg samt delges RHK:s styrelse och nätverk! Det huvudsakliga syftet är att informera och ödmjukt få tacka er var och en!

Det kändes som om en milstolpe var passerad i och med att förhandlingsdagarna med Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) var avklarade 11-13/10 -16. För mig och kanske för en och annan av övriga sakägare var de tre dagarna mentalt arbetssamma. Inget fick gå fel. MMÖD:s domslut kunde inte överklagas. Deras dom i målet väntas i slutet av innevarande år.

Ett konferensutrymme i Arken, Örnsköldsviks kommun, blev under dessa dagar förvandlat till domstolslokal. Där satt längst fram till vänster fiskodlarna flankerade av sina två advokater från Mannheimer Swartling och fyra personer från Pelagia. Till höger där framme satt de fem ledamöterna från MMÖD. Mitt i den raden satt den enväldige domaren, Henrik Löv. Övriga viktiga delegationer avlöste varandra. På onsdag kom fem personer från Havs- och vattenmyndigheten (HoV) i Göteborg. De var dessutom remissinstans alla tre dagarna för MMÖD. Länsstyrelsen i Västernorrland var representerad alla dagarna med upp till tre personer. Örnsköldsviks kommun var representerad den sista dagen med både miljöinspektör och två politiska företrädare. Alla satt de på första parkett medan vi vanliga sakägare och ombud hade plats lite längre bak i lokalen,

Först en positiv och lite originell recension av domaren Henrik Löv, tjänstetitel hovrättsråd. Föreställ er scenen ur Djungelboken där björnen Baloo dansar med Mowgli och pantern Bagheera ligger uppe i trädet. Båda djuren utstrålar pondus, vänlighet och humor. Applicera sedan dessa tre egenskaper på Henrik Löv! Han fick ett mycket positivt omdöme av oss alla som satt lite längre bak i salen. Dessa tre egenskaper hos en enda person kändes som en ”gudagåva”! Men både han och övriga i MMÖD uppträdde för övrigt som professionella pokerspelare och inte en min avslöjade några sympatier eller antipatier för någon part.

Fiskodlaren Roger Edlund lyckades den 11/10 via advokaterna få framfört att hans odling i Omnefjärden bara bidrog till en ökning av fosforutsläppet med 0,6 %. Till mina uppseendeväckande siffror tidigare under dagen togs ingen hänsyn. Dagen efter skulle Olof Karlsson via samma advokater påvisa att hans odling i Mjältöfjärden bara ökade fosforutsläppet med 0,2 %. Men då hade talespersonen från HoV redan förklarat att den uppgiften saknade all relevans och uppgiften försvann som genom ett trollslag från den avslutande sifferexercisen i regi av Ålandsfisk fiskodling svenska AB. Viken tur att Sverige har myndigheter med både kunskap och vilja att försvara vår gemensamma miljö!

Örnsköldsviks kommuns ställningstagande sista förhandlingsdagen kunde MMÖD inte gärna missuppfatta! Fiskodlingen i Nätrafjärden måste avvecklas. De hade även tagit de närboendes kritik mot övergödningen på allvar. Positiva betingelser för turismen betydde så mycket mer.

Länsstyrelsen intog en medioker och mycket passiv inställning till fortsatt fiskodling. De uppgav att övergödningen var påtaglig men tyckte att vattenbrukarna fick fortsätta med just den kvantitet som Länsstyrelsen i Västernorrland kunde acceptera. Oacceptabelt enligt RHK.

Roger Nordin, vice ordf. i RHK, gjorde under alla tre förhandlingsdagarna en mycket god insats som talesperson för ett stort antal sakägare och för Nätrafjärdens fiskevårdsförening.

Av utrymmesskäl kan jag inte lyfta fram någon enskild sakägare. Men de flesta av er har sedan maj 2013 bidragit till att föra tre överklaganden för lika många fiskodlingar igenom alla miljöinstanser upp till en slutlig behandling av MMÖD! Uthålligt! Konstruktivt! En enastående insats!

Till sist! Fil Dr i limnologi, Stellan Hamrin måste omnämnas! Han har varit regeringens talesperson i vattenfrågor under tio år. Han avstod sin älgjakt, reste från Stockholm upp till Höga Kusten, deltog på vår sida under alla tre förhandlingsdagarna som bisittare och expert på övergödningsfrågor! Ska MMÖD:s ordförande, hovrättsrådet Henrik Löv lyftas fram med alla sina goda egenskaper som en ”gudagåva”, ja, då bör Stellan räknas in i samma grupp!

Hela denna kamp mot fiskodlingarnas övergödning under tre och ett halvt år har varit en kollektiv process med ett stigande antal både enskilda och organiserade aktörer. Denna samverkan har varit grunden för det som vi tillsammans har uppnått hitintills! För er gemensamma insats vill RHK framföra ett varmt tack!

I begynnelsen, när RHK bildades i maj 2013, bestod RHK mest av enskilda sakägare. Det generösa ekonomiska stödet från Hålvikens intresseförening gav oss en god start! Senare tillkom Stråsundsvikens och Mjällomsvikens intresseföreningar. Genom vårt deltagande i den nationella utredningen för svenskt vattenbruk kom vi redan 2013 i kontakt med Svenska Naturskyddsföreningen och Jamttrollarna. Sedan har tillkommit Älvräddarna, Sportfiskarna, regionala delar av Naturskyddsföreningen, lokala politiska partier, riksdagsledamöter och  dessutom, som ett inspirerande sällskap runt vår styrelse och våra egna 650 medlemmar, ett ständigt växande nätverk!

En insats av ovärderligt värde har varit vårt långa samarbete med Save the Baltic och deras outtröttlige och inspirerande ordförande! Möjligheten att få ta del av nyheter, fakta från olika ämnesområden, kunna lägga ut information från RHK även på Saves välbesökta webb har haft en mycket stor betydelse! Mitt favoritämne har varit kisel, kiselalger och det livsviktiga tiaminet! De som administrerat denna webb och RHK:s FB-sida, Saves ordförande och RHK:s egen fantastiska redaktör, har gjort en stor och gedigen arbetsinsats!

Förlåt om det fattas någon aktör… Livet är inte heller riskfritt och jag vill inte lämna ut era namn. Men alla har en plats i den krönika som borde skrivas med anledning av denna uthålliga process, där samverkande aktörer värnat om god miljö för kommande generationer! Stort tack från hjärtat till var och en av er!

Men kampen är inte slut. Även om vi kan vara försiktigt optimistiska och hoppas på en prejudicerande dom från MMÖD, detta utifrån Weserdomen från 1/7 -15 och nödvändigheten av en modern BAT-definition från MMÖD, så är det mycket som återstår. De lokala olägenheterna från ett totalt tonnage av över 10 000 ton odlad fisk i länen Blekinge, Värmland, Jämtland, Västerbotten kan vi inte bara glömma och gå förbi. Eventuellt också Västernorrland om MMÖD:s domslut inte blir som vi hoppas? Det är då kollektivet prövas! Precis som en gång den empatiska inställningen för Runebergs Bonden Paavo. Han förhindrade den egna frosten men ställde sedan upp för sin granne när dennes åker hade frusit.

Så låt oss därför gemensamt inta en mental beredskap för framtiden! Fortsätta att samverka mot övergödning och miljöförstöring! Både för vår och planeten Tellus skull!

Med vänlig hälsning till var och en! Nils-Erik Vigren för RHK

antigodselmaffian

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.