Sveriges första storskaliga läkemedelsrening

ozone

 Ozon bryter ner kemikalier i läkemedelsrester

Med hjälp av ozon ska vattnet renas från läkemedelsrester i landets första storskaliga reningsverk.

Nu byggs Sveriges första storskaliga vattenreningsverk som ska ta bort 90 procent av restprodukterna från våra mediciner. Det berör över 1000 olika substanser.

Detta är med helt ny teknik som ska bryta ned giftiga läkemedelsrester så att de inte hamnar åter i naturen. Anna Lövsén är affärsområdeschef på Tekniska Verken i Linköping, där verket nu byggs.

– Man brukar ju säga att det finns över ett tusen aktiva substanser som används i samhället. Det är en cocktail av allt från dessa som är känt för oss.

– Vi använder antibiotika, hormonpreparat , antidepressiva preparat, hjärtmediciner och smärtstillande mediciner och i allt detta finns en flora av olika aktiva substanser. Så det blir väldigt många substanser som finns. Och de förekommer i vårat avloppsvatten i dag, säger hon.

Efter att ha bedrivit ett pilotprojekt, som fått stöd av bland andra Havs- och vattenmyndigheten och Svenska Miljöinstitutet, med att försöka minska förekomsten av läkemedel i vattendraget Stångån så investeras nu 25 miljoner kronor i Linköping.

Detta i vad som ska bli landets första storskaliga anläggning för läkemedelsrening.

Anläggningen ska stå klar och vara i drift under år 2017. Den samlar upp avloppsvatten från 140 000 personer. Och anläggningen blir unik i landet.

Robert Sehlén är processingenjör på Tekniska Verken och har varit med att utveckla systemet som nu ska sättas i skarp drift.

– De läkemedelsrester som passerar våra kroppar och kommer till reningsverket.

– Många rester bryts ned i den befintliga processen men när de har passerat det här nya reningssteget så kommer de flesta att ha brutits ned mer eller mindre.

– De har då brutits ned tillräckligt mycket för att vara säkra att sedan släppas ut.

I maj 2017 ska Naturvårdsverket till miljödepartementet redovisa förutsättningarna för avancerad rening av vatten som skiljts från läkemedelsrester liksom presentera olika metoder som rekommenderar var i landet åtgärderna främst bör sättas in.

I Linköping används ett slutet system där ozon bryter ned kemikalierna i läkemedelsrester som kommer ut i avloppssystemet. Men där ska det sedan ta stopp för hormoner och kemikalier som kan sprida sig till organismer, fiskar, växter eller djur.

– Pilotförsöken visar att över 90 procent av det som avloppsvattnet innehåller kan tas bort. Så det är en väldigt god effekt.

– Sedan finns en spridning mellan de preparat som är mer svåra att bryta ned och de som är allra lättast.

Och Anna Lövsén tror att det man nu gör i Linköping kan komma till nytta nationellt på sikt.

– Vi ska bidraga till en bättre vattenmiljö här i Stångån och vi tar nu ett utvecklingskliv där vi tillför kunskap som kommer att vara värdefull för många. Och något som kan användas på flera andra håll också.
Källa: Peter Weyde, Sveriges Radio, Nyheter P4, Stockholm. Publicerat 2016-10-23

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.