Högre gifthalter i ekoägg

Ekologiska ägg innehåller tre gånger högre halter av miljöföroreningar än konventionella. Det visar Livsmedelverkets (SLV) provtagning. Organisationen Svenska Ägg är nu i full krisberedskap inför offentliggörandet av SLVs rapport.

29agglbr20_21e554k103d181e437km7bfe

FAKTA

Dioxiner och PCB

Dioxiner är organiska miljöföroreningar som bildas vid exempelvis sopförbränning.

PCB är en industrikemikalie som förbjöds på 1970-talet. Innan dess användes den bland annat till transformatorer och fogmassor i hus.

Särskilt höga halter av dioxiner och PCB finns i fet fisk från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.

Höga halter av Dioxiner och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet och kan bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen, samt orsaka cancer.

Livsmedelsverket avråder barn, ungdomar, ammande, gravida och kvinnor i fertil ålder att äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Källa: Livsmedelsverket

Enligt uppgift till Land Lantbruk ska både SLV och Svenska Ägg ha känt till de förhöjda nivåerna i flera veckor.

– Det här är känsligt och riskerar att stjälpa förtroendet för ekoäggen därför har Svenska Ägg hållit tyst, säger en källa till Land Lantbruk.

Tydlig ökning

SLV har konstaterat att nivåerna av dioxin och PCB i ekologiska ägg har ökat med 6 procent på tio år. Redan 2004 kom liknande larm om förhöjda nivåer av dioxin och PCB i ekologiska ägg. Den gången kopplades kemikalienivåerna till det fiskmjöl från Östersjöfisk som ekohönsen utfodrats med. Därför skärptes kraven på fiskmjöl till foder, trots det fortsätter halterna att öka.

Under gränsvärdet

Värdena ligger dock fortfarande under det tillåtna gränsvärdet, men är långt högre än de i konventionella ägg. Med anledning av ökningen har SLV låtit göra en riskbedömning som tillsammans med en handlingsrapport är planerad att offentliggöras nästa vecka.

Dioxiner och PCB

Dioxiner är organiska miljöföroreningar som bildas vid exempelvis sopförbränning.

PCB är en industrikemikalie som förbjöds på 1970-talet. Innan dess användes den bland annat till transformatorer och fogmassor i hus.

Särskilt höga halter av dioxiner och PCB finns i fet fisk från förorenade områden, till exempel Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern.

Höga halter av Dioxiner och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet och kan bland annat kan ge beteendestörningar. Ämnena misstänks också påverka immunförsvaret, hormonsystemen och fortplantningen, samt orsaka cancer.

Livsmedelsverket avråder barn, ungdomar, ammande, gravida och kvinnor i fertil ålder att äta fet fisk från Östersjön, Vänern och Vättern.

Källa: Livsmedelsverket

 

Okänd källa

Än kan man inte med säkerhet koppla dagens nivå av dioxin och PCB till fiskmjölet. I ett brev till sina medlemmar nämner Svenska Ägg de två främsta skillnaderna mellan ekologisk och konventionell produktion som möjliga orsaker bakom nivåskillnaden:

”Vi kan ännu inte säga vad som är anledningen till de ökade halterna men vi tror att fiskmjölet även denna gång kan vara en orsak. En annan orsak skulle kunna vara en marksmitta.”, skriver organisationen.

Fiskmjöl i stället

Aminosyran metionin är viktig för värphönornas hälsa och tillsätts vid konventionell produktion i syntetisk form till fodret. För ekologiska besättningar är detta inte tillåtet, istället används ofta fiskmjöl för att förse hönorna med metionin.

Frida Broman, statsinspektör vid SLV, vill inte kommentera Land Lantbruks uppgifter. Hon säger dock att myndigheten håller på att analysera prover tagna på ägg under periden 2005-2015.

Ni ska ha ett möte med Svenska Ägg i morgon?

– Ja, men vi har inte landat i något uttalande ännu.

Men då måste ni väl ändå kunna säga någonting om era resultat?

– Nej, vi vill först bli klara med våra slutsatser, säger Frida Broman.

 

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.