Forskningsprogrammet Waters är klart

waters

Källa: Östrsjöcentrum 2016-10-11
Att utveckla bättre och säkrare metoder för bedömning av hur svenska sjöar,vattendrag och kustområden mår. Det är vad ett trettiotal svenska och danska forskare har arbetat med under fem år i den stora forskningssatsningen WATERS. Flera forskare från Stockholms universitet har deltagit i programmet.

Resultaten av forskningen ska användas i praktisk förvaltning av Sveriges vattenmiljöer. WATERS har därför arbetat nära Vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten, de myndigheter som har till uppgift samordna och utvärdera tillståndet i våra sjöar, vattendrag och kustvatten.

Forskning om bedömningsgrunder
Bedömning av ett kustvattens ekologiska status görs genom att studera olika så kallade biologiska kvalitetsfaktorer. De är bottenlevande djur, vattenväxter, växtplankton och fisk. Tillståndet hos dessa beskrivs genom att för var och en bedöma flera olika parametrar, så kallade indikatorer.

Sofia Wikström från Östersjöcentrum har varit ansvarig för kvalitetsfaktorn Vattenväxter och  Jakob Walve från Institutionen för ekologi, miljö och botanik har ansvarat för Växtplankton. För båda delprogrammen har flera konkreta och konstruktiva förbättringar föreslagits.

Sammanhållet ramverk
Mats Lindegarth, koordinator för WATERS, är nöjd med vad programmet har åstadkommit:
– Vi har kommit med lösningar på problem som uppmärksammats inom svensk vattenförvaltning och vi har föreslagit nya indikatorer och förbättringar av befintliga. Vi har också utarbetat övergripande metoder för bättre sammanvägd bedömning av ekologisk status och för att skatta osäkerhet.

Just denna del av arbetet är vad Sofia Wikström funnit mest värdefullt.
– Experter från en lång rad områden har fått möjlighet att arbeta tillsammans för att åstadkomma ett mer enhetligt sätt att bedöma miljötillståndet. Resultaten från WATERS visar också hur de olika delarna av ekosystemet påverkas av exempelvis övergödning. Det är kunskap som behövs för att  förstå vad som orsakar förändringar i ekosystemet och vad vi behöver göra för att återfå en bra vattenmiljö.

Läs rapporten ”Ecological assessment of Swedish water bodies” HÄR

 

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.