Kan blåmusslor hjälpa till att rena Östersjön?

 

musslor

Foto Mark. A. Wilson

Östersjön har länge varit omskriven som ett av världens mest för­o­re­na­de hav. SR* har i ett reportage följt med Mats Emilsson till hans flytande ar­bets­plats på Öst­göta­kus­ten, där en blå­mus­sel­od­ling har till syfte att minska över­göd­ning­en av kväve och fosfor.
Musslorna planeras bli nermalda till djurfoder, eftersom de är alltför små för att säljas som matmusslor.
Källa: Supermiljöbloggen 2016-09-30, Hanna Flennemo
*Lyssna på Ellen Bruno, Expert på ekosystem och fiske.

Mats Emilsson är 66 år och bor på Östgötaön Vänsö i Sankt Annas skärgård. Hans familj har sedan 1500-ta­let bott och arbetat i skär­går­den och som tionde ge­ne­ra­tion har Mats nu påbörjat ett helt nytt arbete – odling av blå­muss­lor.

Mer än 600 bojar markerar od­ling­som­rå­det som utgör en yta stor som cirka åtta fot­bolls­pla­ner. När SR:s repporter följer med Mats ut på sjön drar han upp miljontals musslor på de 24.000 meter långa repen. Repen som är im­por­te­ra­de från Nya Zeeland är speciellt utformade så att det är lätt för musslorna att fästa sig fast vid dem.

Där ser du, det hänger massor av blå­muss­lor. Musslans larver simmar fritt i vattnet under två-tre veckors tid. Sedan försöker de hittar någonting att fästa på, och då hittar de mina rep. Nu måste vi fylla på med bojar här, annars blir det för tungt i och med att musslorna växer. Bojarna håller repen uppe så att de inte sjunker till botten, säger Mats.

Mats odling är ett resultat av hans växande oro över si­tu­a­tio­nen i Östersjön. Blå­muss­lan fungerar som ett naturligt och levande re­nings­verk mot kväve och fosfor. Musslorna livnär sig på de växt­plank­ton som annars bidrar till Ös­ter­sjöns grumliga och sy­re­fat­ti­ga bottnar. Nästa år plockas de fullvuxna musslorna upp och i och med det kan mer än 230 kilo kväve och 35 kilo fosfor lämna sjön.

Östersjön mår väldigt dåligt. Om du tittar dig omkring här så ser du knappt en fågel. När jag var barn fanns det tusentals fåglar här. Men häck­ning­en går inte alls bra, få­gel­ung­ar­na dör. Fisket är betydligt sämre än det var förr. Det är något väldigt sjukt i sjön nu, säger Mats.

Ös­ter­göt­land är ju Sveriges största ägg­pro­du­cent, och mus­sel­mjöl är bra foder med omega-3 fetter och proteiner, som kan även användas som krav-fo­der, säger Mats.

Mats od­lings­pro­jekt fi­nan­sie­ras i dagsläget av EU-medel då det inte finns en kom­mer­si­ell marknad för mus­sel­mjöl. Katarina Elofsson, forskare i mil­jö­e­ko­no­mi på Sveriges Lant­bruks­u­ni­ver­si­tet (SLU), menar att mus­sel­mjö­let får det tufft i kon­kur­ren­sen mot billigare al­ter­na­tiv av djurfoder.

Mus­sel­mjöl kon­kur­re­rar med billigare former av foder för kyck­ling­ar eller fisk. Mus­sel­mjöl har hög kvalité men utan stöd blir priset för högt. För att lämna avtryck mot över­göd­ning­en i Östersjön skulle det behövas väldigt många mus­sel­od­ling­ar. Säkert upp till 30.000, om man nu bara skulle använda odlingar lika stor som den i Sankt Anna. Jag tror inte att det kan för­verk­li­gas inom en nära framtid, säger hon.

Men Mats hoppas att mus­sel­od­ling­en kan vara någonting för de yngre på lands­byg­den och att den kan ersätta det fiske som håller på att dö ut.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.