Kan blåmusslor hjälpa till att rena Östersjön?

  Foto Mark. A. Wilson Östersjön har länge varit omskriven som ett av världens mest för­o­re­na­de hav. SR* har i ett reportage följt med Mats Emilsson till hans flytande ar­bets­plats på Öst­göta­kus­ten, där en blå­mus­sel­od­ling har till syfte att minska över­göd­ning­en av kväve och fosfor. Musslorna planeras bli nermalda till djurfoder, eftersom de är alltför små för… Continue Reading


Kiselalgernas spridningsmönster under luppen

6 oktober, 2016Artikel från Göteborgs universitetÄmne: Miljö, Natur & teknik De genetiska skillnaderna är stora mellan växtplankton som lever i Västerhavet och de som lever i Östersjön. Forskaren Lisa Sundqvist vid Göteborgs universitet har utvecklat en ny metod och undersökt hur en kiselalgs migrationsmönster överensstämmer med havsströmmar. I havet är det många arter som sprids… Continue Reading