”Kollaps är nära för torsken i Östersjön”

 

oceana

 Källa: SvD 2016-10-04, Foto: Oceana
Torsken i västra Östersjön står nu inför en ­kollaps. Politikerna i främst Danmark och Tyskland smiter från ­ansvaret, och tillåter ett fiske som innebär en betydande över­fiskning. Det skriver Lasse Gustavsson, vd för Oceana i Europa.

De tyska och danska ministrarna kan inte låtsas rädda fiskesektorn samtidigt som de fortsätter att rösta för kvoter som står i strid med de vetenskapliga råden, skriver artikelförfattaren.

DEBATT | FISKEPOLITIK
 Under 1990-­talet ­kollapsade torskfisket i Newfoundland i Kanada – ett skolexempel på misskötsel av fiske.

Vad skulle du göra om du hade makten, visste att en viktig, förnybar natur­resurs var i fara och att det enda sättet att rädda den på var att tillfälligt upphöra med exploate­ringen? Svaret tycks uppenbart: En tillfällig uppoffring kan rädda oss från en mycket mer drastisk framtid. Att stoppa huvudet i sanden senarelägger bara den oundvikliga katastrofen och gör den permanent.

Makten att rädda Östersjötorsken ligger hos poli­tikerna, men den danska miljö- och livsmedels­ministern Esben Lunde Larsen (från det liberala regeringspartiet Venstre) sviker sin plikt. I stället för att ta ansvar för arbetstillfällen och livsmedelsförsörjning för nuvarande och kommande generationer genom att gynna ett hållbart fiske, tillgodoser Larsen enbart kortsiktiga intressen hos grupper som inte har ett hållbart fiske.

Det största ansvaret ligger hos Danmark och Tyskland som tillsammans är de två EU-länder som har den största andelen av det överexploaterade torskbeståndet i västra Östersjön, men trots detta motsätter de sig envist de nödvändiga fiskeribegränsningar som rekommenderas av forskare. Andra länder som Sverige och Polen inser det akuta behovet av beslutsamma åtgärder och backar upp de ­vetenskapliga rekommendationerna.

Förra året tillät Larsens företrädare Eva Kjer Hansen en betydande överfiskning i Danmark som överskred de vetenskapliga rekommendationerna med 23 procent. Vanskötseln av torsken är inte bara ekonomiskt oförsvarbar, den gränsar också till att vara olaglig. Alla EU-länder har en bindande juridisk skyldighet att återskapa fiskbestånd så att de överskrider hållbara nivåer senast år 2020. Men euro­peiska fiskeministrar har som bekant fortsatt att gynna överfiske genom att fatta beslut om fiske­kvoter som inte tar hänsyn till forskningen. Detta måste sluta! Nu.

Torsken är inte bara en viktig ekonomisk intäktskälla utan har också en miljömässigt central roll i Östersjön, men under många år har den blivit överfiskad. Nu varnar forskarna – tillståndet för det västra beståndet ligger under den biologiska säkerhetsgränsen som garanterar reproduktion, fiskemortaliteten är hög och populationen minskar. Det finns ett desperat behov av stränga och omedelbara åtgärder för att undvika att beståndet kollapsar ­totalt. Vi kan helt enkelt inte fortsätta som om inget hade hänt. Även torsken i Skagerrak och Kattegatt, som ekonomiskt sett är viktigare, är i riskzonen efter­som hälften av beståndet här rekryteras från torsken i västra Östersjön.

Lämna en kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.