En räddning för många vattentäkter

Detta kan förhindra många framtida etableringar av industri och gruvor. ett nytt lagförslag om att vattnet är viktigast. https://www.havochvatten.se/artikel?artikel=1560256&referrer=4.5665afb41572747bd329eaf6 esko ikäläinen abytarzan@outlook.com  


I många åar och små vattendrag kan man med enkla medel återställa den naturliga återväxten för framtidens vatten

Det viktiga är att börja genom att ta kontakter med vattenrättsägare i många fall kommunen själv som äger största delen av vattenrätterna sedan ta kontakt med kunnig personal för planering av åtgärder och göra en arbetsplan. Presentera arbetsplanen för att få sponsorer till projektet. I många fall finns det en fiskeklubb med nära anslutning till… Continue Reading


Kraftverk som kan rivas

Bild: Pixaby I en debattartikel i Norrköpings Tidningar Skriver Mia Sköld (MP) Oppositionsråd i Norrköping om huruvida det är försvarbart att ha småskaliga vattenkraftverk i drift, med tanke på många hotade arter som finns i och vid vattendragen i Östergötland. De små kraftverken i Sverige producerar endast 0,25% av all el. Källa: Norrköpings Tidningar 2016-09-20 Läs… Continue Reading


Sluten anläggning gav sju miljoner mer i vinst

Foto: Aquafarm Equipments.   Publicerat 2016-09-19 i kyst.no av Therese Soltvejt Utrustningsleverantören Aquafarm Equipments från Haugesund grundades 2014 och levererar slutna system* till havsbruksnäringen. De lyckades i fjol att öka både omsättning och driftsresultat, vilket också ökade betydligt och slutade på 8,7 miljoner 2015, från minus 3,3 miljoner året före. En ökning på nära 11… Continue Reading