Högakusten gör skillnad

Vår förening Rädda Höga Kusten har under lång tid samarbetat med Save the Baltic. Vi stöttar dem och får motsvarande åter. https://savethebalticsalmon.se/2016/09/02/gilla-dela-ga-med-vinn/ Vi kan använda deras webb och kompetens. Vi får support av deras styrelsemedlem Stellan Hamrin på våra förhandlingar med MMÖD. Han har varit regeringens handläggare på Miljödepartementet i 10 år och är expert på övergödning.… Continue Reading