Instagram LinkedIn

Bearbetningskoncession Fäbodliden K nr 1 i Lycksele kommun

Lånad text av Norrlandsparadoxen

Här kommer det första beslutet om en bearbetningskoncession som berörs av domen i Högsta förvaltningsdomstolen, om än indirekt i detta fall.
Så här ligger det till: Botnia Exploration har ansökt om en bearbetningskoncession för en gruva i Fäbodtjärn. Anrikningen ska inte ske i anslutning till gruvan. Det gör att ansökan inte berörs av domen från i våras som säger att även de verksamheter som är kopplade till själva gruvverksamheten ska bedömas mot de centrala paragraferna i miljöbalken.
Så var ska anrikningen då ske? Knappt en mil bort, på andra sidan Vindelälven. Där har företaget en gammal bearbetningskoncession för ett område som heter Vargbäcken. Den koncessionen utfärdades 2003 och därmed berörs anrikningsverket inte av den nya tolkning av reglerna som Högsta förvaltningsdomstolen gjorde i vintras.
Så därmed har företaget de bearbetningskoncessioner som behövs för att starta en gruva. Men fortsättningen kan bli komplicerad. Till en början är det tänkbart att Bergstatens beslut överklagas. Sametinget tyckte att ansökan borde avslås med hänvisning till effekterna på rennäringens flyttvägar längs älven.
Sedan väntar miljöprövningen och där kommer frågan om anrikningsverket och den tillhörande avfallsdammen rimligen att bli central. De båda planerade gruvorna ligger inom Vindelälvens avrinningsområde, som i sin helhet är naturskyddat enligt Natura 2000. Det innebär att det i princip inte får startas några verksamheter som påverkar miljön i området negativt. Som jag skrivit om tidigare avslogs en ansökan om en upprustning av ett litet vattenkraftverk i Giertsbäcken, ett biflöde till Vindelälven, med hänvisning till påverkan på Natura 2000 området. Bergsstaten gör i beslutet om Fäbodtjärn bedömningen att påverkan på Vindelälven med biflöden blir så litet att det går att saga ja till planerna på en gruva. Men att lägga ett anrikningsverk och en damm för gruvavfall i ett Natura 2000område är en betydigt större och mer komplicerad fråga.

Bearbetningskoncession Fäbodliden K nr 1 i Lycksele kommun

http://www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/kungorelser/2016/september/bearbetningskoncession-fabodliden-k-nr-1-i-lycksele-kommun/

Botnia Exploration Holding AB har beviljats bearbetningskoncession avseende guld och silver för området Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun

Bergmästaren har den 6 september 2016, dnr BS 22-717-2015, beviljat Botnia Exploration Holding AB bearbetningskoncession avseende guld och silver för området Fäbodtjärn K nr 1 i Lycksele kommun. Berörda markägare och övriga sakägare delges beslutet via kungörelse i Folkbladet, Västerbottens Kuriren, Lokaltidningen i Sorsele-Storuman-Vilhelmina-Dorotea-Åsele-Lycksele och i Post- och Inrikes Tidningar. Sista dag att överklaga beslutet är den 11 oktober 2016.

Lämna en kommentar

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: